Mozaika Berdyczowska

Sześćdziesiąta rocznica śmierci bpa Adolfa Piotra Szelążka — Pasterza Diecezji Łuckiej

Adolf Szelążek
 Zdjęcie z internetu

W dniu 9 lutego 2010 r. upłynęło 60 lat od śmierci Pasterza Diecezji Łuckiej bpa Adolfa Piotra Szelążka — świadka wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Rocznicę tę Boża Opatrzność wpisała w Rok Kapłański, który Ojciec Święty Benedykt XVI ustanowił dla Kościoła powszechnego czasem szczególnej modlitwy w intencji kapłanów. Namiestnik Chrystusa na ziemi, znając trudności i zagrożenia wielu kapłanów w ich duszpasterskiej posłudze, a jednocześnie ich ludzkie słabości, postanowił, aby cały Kościół modlił się o ich świętość. Rok ten był też okazją, aby wierni, dla których kapłaństwo jest wielką łaską, a zarazem tajemnicą, lepiej zrozumieli i uświadomili sobie czym jest Chrystusowe kapłaństwo samo w sobie. Jako wzór gorliwości kapłańskiej w trosce o zbawienie dusz Papież wskazał św. ks. Jana Marię Vianeya — Proboszcza z Ars we Francji.

Wielkie umiłowanie kapłaństwa przez ks. bpa A. P. Szelążka i jego głęboka troska o świętość kapłanów w swojej Diecezji w pewien sposób wpisuje się w myśl przewodnią Roku Kapłańskiego. Wyraz tej miłości dał on w swoich pismach: «Cel kapłana powinien być taki sam, jaki był cel przyjścia na świat Syna Bożego. On przyszedł na świat, aby ludzie mieli życie łaski... aby świat poznał Ojca. Kapłan ma wskazywać, gdzie można znaleźć pełnię życia i miłości». Do końca swojego życia, pełnego różnych doświadczeń, cierpień i utrudzenia, kapłaństwo cenił ponad wszystko i dawał godne świadectwo swojemu powołaniu.

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które założył w 1936 roku dla duszpasterskich potrzeb w swojej Diecezji, jest także owocem niezwykłej troski Księdza Biskupa o Lud Boży powierzony jego pieczy, a szczególnie o dzieci i młodzież. Obierając za Patronkę umiłowanej diecezji łuckiej św. Teresę od Dzieciątka Jezus, miał na uwadze jej szczególne posłannictwo modlitwy za kapłanów i o zbawienie dusz.

Nasze zgromadzenie już od wielu lat z okazji rocznicy śmierci swojego duchowego Ojca, poprzez swoje delegatki odbywa pielgrzymkę do grobu swojego założyciela, tzn. do kościoła pw. Św. Jakuba Ap. w Toruniu. Siostry polecają jego wstawiennictwu sprawy Zgromadzenia, swoje osobiste, a szczególnie modlą się o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. W tej intencji każdego 9-tego dnia każdego miesiąca (dzień przejścia do wieczności) poszczególne wspólnoty zamawiają intencję mszy św. i modlą się o tę łaskę. Wśród sióstr istnieje powszechne przeświadczenie o świętości życia Księdza Biskupa i gorąco pragną wyniesienia go przez Kościół do chwały błogosławionych.

Obchody 60-tej rocznicy śmierci w dniu 9 lutego br. miały bardziej uroczystą oprawę. Eucharystię w katedrze św. Jakuba Ap. o godz. 10:00 sprawowali pasterze diecezji łuckiej i toruńskiej: J.E Ks. Bp Marian Trofimiak i J.E. Ks. Bp. Andrzej Suski wraz z księżmi kanonikami miejscowej Kapituły, ojców Prowincjałów-Karmelitów Bosych w Polsce, księży dziekanów oraz kapłanów zaproszonych przez Zgromadzenie. W liturgii wzięły udział: siostry delegatki z Polski i Ukrainy na czele z Przełożoną Generalną Zgromadzenia, władze wojewódzkie i regionalne, zaproszeni goście, wierni z miasta Torunia i okolicznych Parafii oraz miejscowi Parafianie. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, obfitych opadów śniegu i niskiej temperatury, frekwencja była duża.

Po uroczystościach liturgicznych Pasterz diecezji toruńskiej wręczył osobom wchodzącym w skład Komisji Historycznej Dekrety, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską i uprawiające je do pracy nad spuścizną historyczną dokumentów kościelnych, pism, wydanych pozycji książkowych oraz innych — stanowiących dorobek życia bpa A. P. Szelążka.

Po czym Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego złożył w imieniu społeczeństwa na płycie nagrobnej wieniec, jako symbol czci, pamięci i wdzięczności.

Druga część tej uroczystości miała miejsce na Zamku Bierzgłowskim (ok. 15 km od Torunia) i złożyły się na nią treści prezentujące życie i działalność duszpasterską bpa Szelążka. Mottem tego spotkania były słowa Pasterza: «Trzeba siać prawdę, aby zrodziło się dobro». Słowa te stanowiły kanwę wystąpień poszczególnych prelegentów.

W końcowym podsumowaniu tej niezwykłej uroczystości — pełnej zachwytu, wdzięczności i miłości społeczeństwa regionu — jej organizatorzy, wskazali na motywacje swoich zamierzeń, którą ujęli w następujący sposób: poznawszy postać biskupa-wygnańca A. P. Szelążka, którego ciało spoczywa w krypcie katedry św. Jakuba w Toruniu, zapragnęliśmy oddać cześć temu niezwykłemu pasterzowi Ludu Bożego. Jednocześnie chcieliśmy przybliżyć współczesnemu społeczeństwu bohaterski wzór życia prawdą. Dlatego w ten hołd włączone było całe nasze społeczeństwo.

Reasumując całość posłużę się parafrazą słów Ks. Biskupa: trzeba żyć prawdą i siać prawdę, aby ocalić wartości, patriotyzm, umiłowanie Boga, Ojczyznę i człowieka.

s. Irena Gumkowska CST

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz
 
Яндекс.Метрика