Mozaika Berdyczowska
Strona główna / Kontakty

Kontakty

Wydaje: Rada Berdyczowskiego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie (obwód Żytomierski)

Redaguje zespół w sładzie:
 • Larysa Wermińska — redaktor naczelny
  E-mail: werminska@gmail.com
 • Piotr Kościński (Warszawa) — dyrektor ds. wydawniczych i programowych
  E-mail: p.koscinski@rzeczpospolita.pl
 • Walentyna Koleśnik — sekretarz odpowiedzialny
 • Alaksiej Salej — opracowanie graficzne i techniczne
 • Halina Wojnarska — korekta
 • Stanisław Rudnicki — opracowanie witryny internetowej
  E-mail: admin@mozberd.com.ua
 • Alicja Wermińska — kurier
  E-mail: alisa_20022002@ukr.net

Adres redakcji:
ul. Puszkina 46, 13312 Berdyczów, Ukraina
Tel.: +38 (04143) 2-23-78

Zapraszamy wszystkich chętnych do nadsyłania listów i artykułów, ale informujemy, że za zamieszczone materiały nie wypłacamy honorarium (redakcja pracuje społecznie), a tekstów nie zamówionych nie zwracamy.

Благодійна культурно-освітня газета.
Виходить кожних 2 місяці.

Видавець: Рада Бердичівського Відділення Спілки Поляків України

Зареєстрована 25 квітня 1995 року Житомирським обласним управлінням по пресі,
свідоцтво про реєстрацію серії ЖТ № 70.

Адреса редакції:
вул. Пушкіна, 46, 13312 м. Бердичів, Україна
Тел.: +38 (04143) 2-23-78

 
Яндекс.Метрика