Mozaika Berdyczowska

Kronika miejska

Styczeń—luty 2012

W Berdyczowie ekologiczne przedsiębiorstwo szkodziło zdrowiu mieszkańców
W Berdyczowie ciągle istnieją problemy z jakością wody pitnej. Z kranów wielu mieszkańców bardzo często leci jakiś brudny płyn, który trudno nazwać wodą pitną. Jednak, władze miejskie ciągle nam wmawiają, że Berdyczów to nowoczesne, europejskie miasto. O czym mają świadczyć współczesne budowle Centrów Handlowych i hoteli, i inne oznaki "cywilizacji", których zadaniem jest skrywać prawdę, że miasto nadal znajduje się w stanie krytycznym.

Zresztą problem jakości wody pitnej mieszkańców Berdyczowa interesuje o wiele bardziej, aniżeli domniemane bezpieczeństwo i wszystkowidzące obiektywy kamer, przecież od tego, co pijemy, w niemałej mierze zależy nasze zdrowie i długość naszego życia. Tym bardziej, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Ekologicznej w obwodzie żytomierskim podczas ostatniej kontroli dostali szoku, gdy zobaczyli, co leci z kranów w Berdyczowie.

Według ostatnich danych, miejscowe przedsiębiorstwo Sp. z o. o. «Kompleks Ekologicznych Zabudowań» oskarża się o naruszenie ekologicznego ustawodawstwa. Ustalono, że w 2011 roku do rzeki Gniłopiati odprowadzono 572 tysiące metrów sześciennych ścieków. Ten fakt został potwierdzony przez biuro prasowe Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy, które poinformowało, że ścieki były odprowadzane do rzeki z przekroczeniem dopuszczalnych norm, co spowodowało straty dla państwa w wysokości 40 tys. hrywien.

Według ustaleń kontroli ekologicznej na przedsiębiorstwo Sp. z o. o. «Kompleks Ekologicznych Zabudowań» może zostać nałożona wysoka kara administracyjna, ale kto zrekompensuje szkody wyrządzone na zdrowiu mieszkańcom Berdyczowa, którzy zmuszeni są na co dzień korzystać z takiej wody?

Berdyczowscy uczniowie uwielbiają szachy
W szkołach Berdyczowa wielką uwagę przywiązuje się do rozwoju sportu. Organizowanie spartakiad z różnych dziedzin sportu w miejscowych placówkach ogólnokształcących jest rzeczą normalną. W ramach tego przedsięwzięcia w Berdyczowskim Klubie Szachowym «Biała wieża» odbyły się zawody, w których wzięło udział ponad dwudziestu uczniów z dwunastu szkół miasta.

Głównym sędzią zawodów był kierownik klubu «Biała wieża», który zaznaczył, że w bieżącym roku walka o zwycięstwo jest bardzo zacięta i zgromadziła jak nigdy wielu uczestników. A to oznacza, że młode pokolenie lubi ten rodzaj sportu, chętnie wymyśla kombinacje, aby postawić «szach i mat» swemu rywalowi.

Zawody, które trwały kilka dni, wyłoniły szkołę i uczniów, którzy najlepiej ze wszystkich grają w szachy. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie szkoły nr 10, drugie — wywalczyli przedstawiciele ogólnokształcącej szkoły nr 6, trzecie — sportowcy ze szkoły nr 4.

Najlepszym szachistą wśród chłopców został Jerzy Iwaniecki, a wśród dziewczynek najlepsze wyniki uzyskała Julia Кorobko.

Trudno być niemłodym
W naszym mieście mieszka wielu ludzi, którzy w wyniku różnych życiowych okoliczności stracili pracę i widnieją w ewidencji miejscowego Centrum Zatrudnienia. Szczególnie trudno jest znaleźć pracę osobom w wieku przedemerytalnym, gdyż pracodawcy nie są zainteresowani taką kategorią pracowników, stawiając ograniczenie wiekowe w wymogach dla kandydatów na wakującą posadę. Lecz wkrótce sytuacja musi kardynalnie się zmienić.

Jak oświadczył w trakcie obrad Komitetu Wykonawczego dyrektor Berdyczowskiego Centrum Zatrudnienia Mikołaj Kowal, teraz pracodawca poszukując pracowników nie ma prawa stawiać jakichkolwiek ograniczeń wiekowych dla ubiegających się o posadę, gdyż będzie to traktowanie jako wiekowa dyskryminacja.

Pan Kowal twierdzi, że dzięki takiej innowacji można będzie liczyć na zmniejszenie ilości osób w wieku dojrzałym, którzy dostają zasiłek, jako bezrobotni.

Zdjęcie: Stanisław Rudnicki

Problemy z bezpańskimi psami
W mieście nadal rośnie ilość bezpańskich psów, które tworząc grupy po kilka osobników (czasami ponad dziesięć) uważają się za pełnoprawnych «gospodarzy» określonych dzielnic Berdyczowa. Zwiększeniu ilości «braci naszych mniejszych» aktywnie sprzyja pełna bezczynność ze strony władz miejskich i dobrotliwi staruszkowie-emeryci, którzy biorą szefostwo nad zwierzętami, podkarmiając ich po parę razy na dzień.

Czasami samotne kobiety dokarmiają u siebie w domu czy mieszkaniu od razu po kilka bezpańskich psów, tracąc na ich utrzymanie prawie całą emeryturę i terroryzując sąsiadów - gdyż psy zaczynają uważać za swoje własne terytorium klatkę schodową.

Na niektórych podwórkach zgraje tych zwierząt trzymają w stałym strachu mieszkańców bloków, ponieważ rzucają się na każdego bez wyboru, włączając w to samochody i rowery. Nie bez znaczenia jest również i to, że wśród bezpańskich psów znajdują się dość duże i agresywne osobniki, które mogą wyrządzić realną szkodę, a nie tylko chwycić za nogawkę spodni. Trudno zrozumieć dlaczego w naszym kraju tak skomplikowanym jest rozwiązywanie podstawowych problemów, które w innych krajach europejskich jakoś nie istnieją.

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego
Od ostatniego zebrania Komitetu Wykonawczego nagromadziła się duża ilość problemów, wymagających podjęcia bezzwłocznych decyzji. Dlatego pod koniec tygodnia w piątek 24 lutego urzędnicy, na czele z merem miasta Wasylem Mazurem odbyli kolejne spotkanie. W czasie posiedzenia oprócz bieżących problemów były rozpatrzone także projekty społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta w rogu bieżącym, a także w latach 2012—2015. Członkowie Komitetu Wykonawczego zapoznali się także z sytuacją, jaka zaistniała w strefie zatrudnienia ludności.

W pierwszych dwóch kwestiach (w sprawie Projektu programu socjalnego i ekonomicznego rozwoju miasta na 2012 rok i Projektu programu socjalnego i ekonomicznego rozwoju miasta na lata 2012—2015) ze sprawozdaniem wystąpiła zastępca mera Tamiła Pawłyszyn. Program zatrudnienia ludności na 2012—2013 r. omówił dyrektor Berdyczowskiego Miejskiego Centrum Zatrudnienia Ludności Mikołaj Kowal.

Poza wspomnianymi na obradach Komitetu Wykonawczego rozpatrzono wiele innych spraw m. in. o przyznaniu dzieciom statusu pozbawionych opieki rodzicielskiej, otwarciu kont bankowych dla zbierania funduszy na leczenie, a także podjęto szereg decyzji odnoszących się do spraw architektonicznych Berdyczowa, przyznania prawa własności i przebudowy na nowo pomieszczeń mieszkalnych.

Mieszkańcy Berdyczowskiego rejonu cierpią na mrozy
W Berdyczowie zakończył się już sezon mrozów, jednak mieszkańcy miasta i pobliskich wsi wraz ze wzrostem temperatury, zapomnieli o ostrożności. I choć mrozy dochodzące do -30 stopni obeszły się u nas bez śmiertelnych przypadków i silnych odmrożeń, to dodatnie temperatury w ciągu dnia i minusowe nocą przyniosły więcej szkód niż poprzednie chłody.

Niedawno udzielono pomocy dziesięcioletniemu mieszkańcowi wsi Szwajkowka. Także inny mieszkaniec rejonu został ofiarą zmiennej pogody. We wtorek 21 lutego z diagnozą odmrażanie palców obu rąk na oddział szpitala rejonowego został przywieziony mieszkaniec wsi Andrijaszówka (ur. w 1955 roku) rejonu berdyczowskiego. Poszkodowanemu udzielono niezbędnej pomocy i teraz stan jego zdrowia jest zadowalający.

Zdjęcie: Stanisław Rudnicki

Berdyczowscy radykałowie rzucali w ministra śnieżkami i jajkami
We wtorek 21 lutego społeczność Berdyczowa od samego rana oczekiwała w napięciu, gdyż na ten właśnie dzień przedstawiciele miejscowego ośrodka partii «Swoboda» zapowiedzieli przeprowadzenie pokojowej akcji protestu, kładąc szczególny nacisk na słowie «pokojowa». Na miejsce przeprowadzenia akcji na godzinę przed jej rozpoczęciem przybyło około dziesięciu przedstawicieli miejscowych organów ścigania gotowych poskromić tych, którzy ośmieliliby się przekroczyć prawo.

Jednak nie było za bardzo kogo pilnować. Bezpośrednich organizatorów akcji przyszło tylko troje na czele z liderem miejscowego ośrodka «Swobody». Łatwo ich można było rozpoznać gdyż trzymali flagi z emblematami tej organizacji. Inne osoby, które stały obok, stanowczo zaprzeczały jakoby miały coś wspólnego z przeprowadzaną akcją.

Ciekawostką jest to, że pomocnym w przeprowadzeniu tej akcji, która była skierowana przeciwko polityce i reformom Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy Dmytra Tabacznyka stał się sam Minister. Ale nie z własnej woli.

Portret tego polityka ozdabiał drzewo koło Berdyczowskiego Kolegium Pedagogicznego przy ulicy K. Libknechta, gdzie odbywała się sama akcja. Dyrekcja kolegium była zszokowana postępowaniem protestujących. Przedstawiciel tej placówki oświatowej wyszedł do zebranych i poprosił aby zaprzestać tego protestu, który może zaszkodzić reputacji kolegium.

Jednak według organizatorów, właśnie to miejsce spodobało się im najbardziej, gdyż Kolegium Pedagogiczne kształci przyszłych wykładowców, na których także będzie miało wpływ ograniczenie godzin języka ukraińskiego i wyłączenie z programu szkolnego nauczania historii Ukrainy. Dlatego w portret Ministra poleciały śnieżki i jajka. Do protestujących przeciwko polityce Ministra Edukacji i Nauki dołączyli się uczniowie, którzy akurat wracali ze szkoły.

Sam pan Tabacznyk może nawet nigdy się nie dowie, że gdzieś w dalekim Berdyczowie przedstawiciele środowiska studenckiego tak okrutnie pastwili się nad jego portretem.

Berdyczowscy sportowcy zaczynają rok od zwycięstwa
Berdyczowska szkoła, która wychowała niejedno pokolenie utalentowanych sportowców, po skokach wzwyż stała się sławna na całym świecie dzięki osiągnięciom swoich uczniów. Może właśnie dlatego ogólnoukraińskie zawody w skokach wzwyż pod nazwą nazwą «Bożonarodzeniowe wysokości», które tradycyjnie przeprowadza się u nas w mieście na początku roku, zebrały ponad 40 młodych uczestników ze wszystkich zakątków Ukrainy.

Powodem do dumy jest to, że nasi sportowcy uzyskali doskonałe wyniki, ustalając własne rekordy. Wśród dziewczyn do finału przeszły berdyczowskie sportsmenki Natalia Gapczuk i Eugenia Оrdynska, które pokonały wysokość jednego metra siedemdziesięciu pięciu centymetrów, która jest wymagana dla kandydatów na mistrza sportu. Wyższy wynik uzyskała Eugenia Ordynska, która zwyciężyła w swojej kategorii wiekowej.

Wśród chłopców 1997—1998 rocznik urodzenia najlepsze wyniki uzykazał Aleksander Barannikow z Berdyczowa, który pokonał wysokość dwóch metrów pięciu centymetrów.

Napad z bronią w ręku w centrum handlowym «Cytryna»
W jedną z niedziel lutego do całodobowego sklepu spożywczego, który znajduje się w centrum handlowym «Cytryna» przy ulicy Swierdłowa wtargnął nieznany mężczyzna. Grożąc przedmiotem podobnym do pistoletu zabrał z kasy kwotę w sumie 400 hrywien, i uciekł w nieznanym kierunku. Natychmiast na miejsce wydarzenia przyjechali pracownicy ochrony i przedstawiciele organów ścigania, lecz przestępcy zatrzymać się nie udało. W związku z tym w Berdyczowie przeprowadzano szereg działań operacyjnych w celu wyśledzenia uzbrojonego złodzieja, lecz wszystkie wysiłki okazały się bezskuteczne.

Zdjęcie: Stanisław Rudnicki

Nowy przewodniczący Rejonowej Administracji Państwowej
Na skutek wydarzeń, które miały miejsce w końcu zeszłego roku, Rejon Berdyczowski na dłuższy czas został bez kierownika, ponieważ jego przewodniczącego wyprowadzili w kajdankach pracownicy Służb Wewnętrznych w związku z podejrzeniem o łapówkarstwo. Przez dłuższy czas fotel Przewodniczącego Rejonowej Administracji był pusty, i oto w poniedziałek 6 lutego Gubernator Obwodu Żytomierskiego Sergiusz Ryżuk osobiście przybył do Berdyczowa, aby przedstawić nowego kierownika rejonu. Stanowisko to objął Włodzimierz Zbaraski — urzędnik szóstego stopnia, deputowany Rady Obwodowej i nasz rodak. Kandydaturę Włodzimierza Zbaraskiego (który przez długi czas był przewodniczącym Głównego Urzędu ŻKG i Energooszczędności ŻAP) Prezydentowi Ukrainy zaproponował Gubernator Obwodu żytomierskiego Sergiusz Ryżuk, którego zdaniem w Rejonie Berdyczowskim bardziej odpowiedniego kandydata niestety nie ma.

Wymuszone wakacje
Zima w tym roku rozpoczęła się niespodziewanie wtedy, kiedy już nikt na nią nie czekał. Poczynając od 14 stycznia znacznie obniżyła się temperatura powietrza i uderzyły mrozy. Nie zabrakło także i zamieci śniegowych, które w krótkim czasie sparaliżowały komunikację miejską. W związku z obniżeniem temperatury w niektórych regionach odwołano zajęcia szkolne, ponieważ dzieci nie powinny przebywać w chłodnych pomieszczeniach szkół. Pierwszym o wstrzymaniu zajęć szkolnych powiadomiło Centrum Obwodowe w Żytomierzu. W Berdyczowie od 31 stycznia do 3 lutego w związku z mrozami pozamykano wszystkie szkoły. Przedszkola nie przerwały pracy, tak że rodzice nie musieli się martwić, gdzie i z kim pozostawić swoje dzieci.

Tymczasem uczniowie szkół berdyczowskich przyjęli niespodziewane wakacje z wielką radością i niezbyt martwili się z powodu wstrzymania nauczania, licząc na chwilę odpoczynku od lekcji w zimnych klasach.

Niemowlę z nadwagą?
W ostatnim czasie w naszym mieście zaczęła polepszać się sytuacja demograficzna — coraz więcej młodych rodzin podejmuje decyzję urodzić dzieci. Być może powodem tego jest materialne wsparcie ze strony państwa, chociaż miejscowa władza jest pewna, że powodem jest raczej nowoczesne Centrum Kobiety, które nie tak dawno otwarto w Berdyczowie. Tutaj stworzono dla położnic dogodne warunki.

W pierwsze dni Nowego 2012 roku na oddziale położniczym Berdyczowskiego Centrum Kobiety dzięki wysiłkom mamy i lekarzy na świat przyszła dziewczynka z rekordowymi wskaźnikami. Malutka ma wzrost 61 centymetr i wagę 5 kilogramów 560 gramów! W opinii lekarzy, podobny przypadek można nazwać swoistym rekordem — gdyż dziecko z taką wagą w Berdyczowie nie urodziło się już od ponad dwudziestu lat.

Bez względu na niezwykłą wagę (która jest normalną dla trzymiesięcznego dziecka, lecz w żaden sposób nie dla noworodka), «maleństwo» czuje się dobrze, nie ma i żadnych problemów ze zdrowiem. Matką rekordzistki została kobieta z Januszpola (rejon czudnowski), która przyjechała rodzić do Berdyczowskiego Centrum Kobiety, ponieważ słyszała o nim wiele dobrych opinii.

Opracowała Izabella Rozdolska

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz
 
Яндекс.Метрика