Mozaika Berdyczowska

Mozaika w PDF

Numer 3 (150)

Mozaika Berdyczowska w PDF
 

Numer 3 (150) 2022 r. Mozaiki Berdyczowskiej dostępny po pobrania w formacie PDF.
Download PDF Pobierz (9,8 MB)

Włodzimierz Gałecki

Nekrolog

Włodzimierz Gałecki
 

16 września 2022 r. dotarła do nas wiadomość, że na froncie pod Charkowem zginął Włodzimierz Gałecki, syn Eugeniusza i Swietłany. Miał 24 lata. Po ukończeniu gimnazjum Nr 2 w Berdyczowie dostał się na studia medyczne w Warszawie. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę, nie skończywszy ostatniego roku studiów udał się do kraju i dobrowolnie wstąpił do armii ukraińskiej. Dzisiaj Berdyczów w żałobie, ponieważ rodzina, przyjaciele, bliscy pamiętają go jako inteligentnego, uczciwego, kulturalnego młodego człowieka, będącego kochającym synem i wnukiem. W imieniu Berdyczowskiego Oddziału ZPU składamy szczere wyrazy współczucia wiceprezesowi Eugeniuszowi Gałeckiemu, jego małżonce Swietłanie i całej rodzinie w związku z tragiczną śmiercią ich syna, brata, wnuka.

Włodzimierz Gałecki
 

Zarząd Berdyczowskiego Oddziału Związku Polaków Ukrainy na czele z prezesem Larysą Wermińską.

Mozaika w PDF

Numer 2 (149)

Mozaika Berdyczowska w PDF
 

Numer 2 (149) 2022 r. Mozaiki Berdyczowskiej dostępny po pobrania w formacie PDF.
Download PDF Pobierz (9 MB)

Mozaika w PDF

Numer 1 (148)

Mozaika Berdyczowska w PDF
 

Numer 1 (148) 2022 r. Mozaiki Berdyczowskiej dostępny po pobrania w formacie PDF.
Download PDF Pobierz (9,38 MB)

Teresa Dutkiewicz

Nekrolog

Teresa Dutkiewicz
 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła
Teresa Dutkiewicz
wieloletnia działaczka polska na Ukrainie i dziennikarka.

Ta wychowanka polskiej szkoły im. Marii Magdaleny we Lwowie, absolwentka Politechniki Lwowskiej z wielkim zaangażowaniem oddawała się pracy na rzecz odrodzenia polskości na Ukrainie. Zależało jej na budowaniu polskiej tożsamości narodowej Polaków mieszkających na Kresach Południowo-Wschodnich, wzbudzaniu w nich poczucia więzi wspólnotowej z Polakami z kraju i z Ojczyzną.

Działalność społeczna była jej pasją. Przez wiele lat piastowała funkcję wiceprezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, a od 1993 roku kierowała czasopismem FOP „Nasze Drogi”, jako redaktorka naczelna.

Fundacja Wolność i Demokracja miała zaszczyt współpracować z Teresą Dutkiewicz od początku swego istnienia. Wspólnie realizowaliśmy projekty oświatowe i medialne. Jako że sprawy kształcenia młodego pokolenia, nauczania języka polskiego, polskiej kultury i historii były jej bliskie, wielokrotnie uczestniczyła, w imieniu Federacji, w organizowanych przez nas spotkaniach z nauczycielami poświęconymi przyszłości szkolnictwa polskiego na Ukrainie. Rozumiała też rolę mediów w kultywowaniu i popularyzowaniu polskiej kultury, upowszechnianiu wiedzy o Polsce dawnej i współczesnej, wkładzie Polski w historię powszechną.

Za swą wieloletnią działalność polonijną Teresa Dutkiewicz została wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, a także Orderem Uśmiechu.

W Zmarłej tracimy osobę, z którą łączyła nas wspólnota wartości i celów, która była dla nas przykładem oddania pracy na rzecz innych. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd Fundacji Wolność i Demokracja

Podaj rękę Ukrainie i ocal jej imię na świecie

Podaj rękę Ukrainie
 

Koncert patriotyczno-charytatywny na rzecz partnerskiego miasta Płocka – Żytomierza „O pokój dla Ukrainy" odbył się w płockiej bazylice katedralnej 24 kwietnia. Wystąpiły na nim zespoły polskie i ukraińskie.

Było to bardzo ważne przedsięwzięcie nie tylko dla uchodźców przybyłych do Płocka z różnych regionów Ukrainy, którzy znaleźli tu bezpieczną przystań, ale również dla samych płocczan, ofiarnie niosących pomoc potrzebującym. To był koncert solidarności z Ukrainą. Dalej

Archiwum «Mozaiki Berdyczowskiej»

Numer 6 (83) 2008 r.

Mozaika Berdyczowska w PDF
 

Numer 6 (83) 2008 r. Mozaiki Berdyczowskiej dostępny po pobrania w formacie PDF.
Download PDF Pobierz (40 MB)

Archiwum «Mozaiki Berdyczowskiej»

Numer 5 (82) 2008 r.

Mozaika Berdyczowska w PDF
 

Numer 5 (82) 2008 r. Mozaiki Berdyczowskiej dostępny po pobrania w formacie PDF.
Download PDF Pobierz (37,2 MB)

Archiwum «Mozaiki Berdyczowskiej»

Numer 4 (81) 2008 r.

Mozaika Berdyczowska w PDF
 

Numer 4 (81) 2008 r. Mozaiki Berdyczowskiej dostępny po pobrania w formacie PDF.
Download PDF Pobierz (39,1 MB)

Archiwum «Mozaiki Berdyczowskiej»

Numer 3 (80) 2008 r.

Mozaika Berdyczowska w PDF
 

Numer 3 (80) 2008 r. Mozaiki Berdyczowskiej dostępny po pobrania w formacie PDF.
Download PDF Pobierz (40,5 MB)

Публікація висловлює лише думки автора/авторів
і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

Polska Platforma Medialna
 
Яндекс.Метрика