Mozaika Berdyczowska

Казимир Великий

 

Володимир Галецький навчається у 7 класі Гуманітарної гімназії № 2 м. Бердичева. Вже чотири роки він відвідує Суботню Польську Школу, де з великим зацікавленням вивчає історію Польщі. На сторінках «Мозаїки Бердичівської» він хоче розповісти про славного польського короля, який вніс вагомий вклад в процвітання рідної держави. Свої знання Володимир набув на заняттях у Польській Школі. Юний історик любить багато читати і мріє написати власну наукову працю про минуле нашого народу.

Казимир Великий
Син Владислава Локєтека, Казимир, відразу після смерті батька коронувався у Вавельському кафедральному соборі в Кракові. Після вступу на престол, отримав Польщу маленькою, слабкою і розореною війнами. Казимир повинен був перш за все забезпечити мир, для того щоб підняти країну з руїн і відродити її економіку. Також він мав намір повернути ті землі, які ще не були приєднані до Польського Королівства. Dalej

Владислав Локєтек та об'єднання Польщі

 

Катерина Разгонова вже чотири роки відвідує Суботню Польську Школу при Бердичівському Відділенні Спілки поляків України. Ще навчаючись у школі дівчина стала захоплюватися історією Польщі. Зараз вона студентка Житомирського Державного Університету ім. І. Франка. Але надалі відвідує заняття у Польській Школі, де продовжує вдосконалювати знання польської мови, історії та культури. Свій невеликий історичний нарис Катя скеровує до юних любителів історії.

Владислав Локєтек та об'єднання Польщі
Видатним польським можновладцем, якому вдалося об'єднати більшу частину польських земель, був Владислав Локєтек, князь ленчицький та куявський, прозваний Локєтком через свій невисокий зріст. Dalej

Gehenna Polaków w ZSRR

Sto tysięcy deportowanych, sto tysięcy zamordowanych. Taki był los Polaków w ZSRR w okresie bezpośrednio przed II wojną światową.

Profesor Mikołaj Iwanow z Uniwersytetu Opolskiego ukuł niegdyś określenie «pierwszy naród ukarany» (taki tytuł nosiła jego wydana wiele lat temu książka). I choć sam przyznaje, że był za to krytykowany — choćby przez Ukraińców, których miliony zmarły podczas wywołanego sztucznie przez Stalina Wielkiego Głodu — to jednak swoje słowa podtrzymuje. Bo taka jest prawda: Polacy w ZSRR zostali ukarani za to, że są Polakami. Za nic innego. Dalej

Kronika miejska

Kwiecień 2011

 

Trudne czasy łaźni
Dla łaźni miejskiej nastały trudne czasy. Podwyżka cen za ogrzewanie spowodowała wzrost cen biletów. Od razu zmalała liczba chętnych mycia się za takie pieniądze. A może powodem tego jest pogarszający się poziom życia mieszkańców? W związku z tym na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego została podjęta niełatwa decyzja o skróceniu czasu pracy łaźni do dwu dni w tygodniu (sobota i niedziela) w okresie od 25 maja do 31 sierpnia. W następstwie tej decyzji zrezygnowano z podnoszenia opłat za korzystanie z łaźni. Dalej

Bez zaciskania pasa

 

W Polsce co raz jakiś polityk z opozycji, ekonomista, politolog czy inny uczony albo ekspert nawołuje rząd, by działał szybciej, śmielej, z większym rozmachem i przeprowadzał radykalne reformy w różnych dziedzinach życia. Reformy te często wiążą się ze sporymi wydatkami. Skąd jednak brać na nie pieniądze, zwłaszcza w erze trwającego kryzysu gospodarczego w świecie, tego ci podpowiadacze i orędownicy dużych reform z reguły nie ujawniają. A ci, którzy to czynią, wyjście przeważnie wskazują w cięciu wydatków budżetowych, w tym na cele socjalne, czyli najbiedniejszym, w zaostrzeniu reżimu oszczędności i w podnoszeniu podatków. A nikt nie lubi, gdy państwo sięga mu do kieszeni. Zwolennikiem radykalnych reform jest m.in. prof. Leszek Balcerowicz. Dalej

«Niepokonani», czyli «Droga powrotna»

 

Chyba po raz pierwszy Amerykanie i mieszkańcy Europy Zachodniej będą mogli obejrzeć film o sowieckim łagrze. Dla widza z Ukrainy czy nawet Polski nie będzie tam wiele nowego, chyba, że mówimy o młodym widzu. Ale i tak obejrzeć warto.

Oto treść «Niepokonanych» (to polski tytuł, angielski — «Way back» — oznacza «Drogę powrotną»). W 1940 do łagru trafia Janusz, polski żołnierz, skazany za szpiegostwo na podstawie nieprawdziwych dowodów. Janusz nie poddaje się panującej wśród więźniów atmosferze rezygnacji. Nie godzi się na nieludzkie traktowanie i mordercze warunki panujące w obozie. Nie przestaje wierzyć w możliwość ucieczki i powrót do domu. Dalej

Ważny test sprawności

 

Już niebawem, 1 lipca, rozpocznie się polskie przewodnictwo w Unii Europejskiej i potrwa do końca grudnia. Unii przewodniczy kolejno po pół roku każdy kraj spośród 27 jej członków. Polsce ten zaszczyt i zarazem obowiązek przypada po siedmiu latach jej obecności we wspólnocie (od 1 maja 2004 r.). Będzie to dla Polski ważny test sprawności organizacyjnej i przywódczej oraz jej obecności na arenie międzynarodowej. Nie każde państwo wypadało w tej roli zadowalająco. Wiele wskazuje na to, iż z zadania tego wywiążemy się dobrze i z pożytkiem dla Unii oraz siebie. Dalej

Поборник дружби слов'янських народів

Тимко Падура
 

Серед уславлених імен польських літераторів він займав поважне місце. Йому завдячує і українське письменство. Його шанувала молодь першої половини ХІХ століття. Не забули про нього й нащадки. Чому? Тому, що своїми творами збагатив культуру України і Польщі, сприяв зближенню і взаєморозумінню двох слов'янських народів. Волинь і Поділля стали колискою, духовним натхненням таланту поета.

Ім'я митця — Тимко Падура (Тиміш Падура). Народився він 21 грудня 1801 року у містечку Ілл'їнці (нині Вінницької області) у шляхетній польській родині. Змалку ріс серед українців і поляків. Тому й увібрав у себе частки їх духовних скарбів. Dalej

Wydarzenia w Polsce

Grudzień 2010

Czesław Miłosz
 

Sejm RP w dniu 8 października 2010 roku przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza. Okazją stała się setna rocznica urodzin Noblisty.

Biografia
Ur. 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Laureat nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczony na czterdzieści dwa języki. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów w USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta Krakowa.

Szkolną i uniwersytecką młodość spędził w Wilnie, tam również debiutował jako poeta, okupację niemiecką przetrwał w Warszawie. Po wojnie pracował w służbie dyplomatycznej PRL w USA, i we Francji do roku 1951, kiedy to zwrócił się w Paryżu o azyl polityczny. Dalej

Kronika miejska

Grudzień 2010

Kronika miejska
 

W niedzielę 27 lutego berdyczowski Park Kultury przypominał świąteczny jarmark — i to nie dziwi, przecież tradycja pożegnania z zimą, albo Maślenica, już od kilku dziesiątków lat jest obchodzona w naszym mieście. Przy pomocy tańców i wesołego śpiewu uczestnicy zespołów amatorskich przeganiają zimowe mrozy i zapraszają ciepło i wiosnę. Obchody Maślenicy zawsze zbierają wielkie tłumy mieszkańców, którzy mogą nie tylko z całego serca pobawić się, lecz także spróbować różne dania kuchni ukraińskiej proponowane przez rozmaite wyjazdowe sklepiki. Dalej

 
Яндекс.Метрика