Mozaika Berdyczowska

Silna Polska w silnej Europie

 

Lato i początek jesieni przebiegały w polskim życiu politycznym pod znakiem przygotowań do wyborów parlamentarnych 9 października i polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Był to gorący okres. Rządzący i opozycja starali się — choć każdy z innych pozycji — dokonać bilansu mijającego czterolecia (po wyborach do Sejmu i Senatu w 2007 r.) oraz przedstawić program działania na najbliższe lata. Dalej

Młodzież przychodzi na zmianę

Olga Gołopuz i Denis Manyło z wychowankami szkoły-internatu z Gryszkowiec
 

Organizacja Społeczna «Berdyczowskie Rejonowe Stowarzyszenie Polaków «Rodzina» została założona w 2004 roku w Osykowie przez Jadwigę Jarową-Kowalską. W ciągu lat swojego istnienia organizacja ta, przy wsparciu Stowarzyszenia «Wspólnota Polska», wspomagała m. in. renowację muzeum im. Josepha Conrada (właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski) we wsi Terechowa oraz zorganizowała szkolenia językowe we wsi Osykowo. Przeprowadzono także wiele innych korzystnych przedsięwzięć, między innymi: remont i wyposażenie sali lekcyjnej przy kościele pod wezwaniem matki Boskiej Ostrobramskiej w Osykowie, restauracja i uporządkowanie terytorium przy pomniku poświęconym żołnierzom I korpusu Dywizji Zmotoryzowanej Wojska Polskiego. Dalej

Kronika miejska

Wrzesień—październik 2011

 

Nowy wyrób
Berdyczowskie przedsiębiorstwo produkujące dachówkę polimerową zaczęło wytwarzanie luków kanalizacyjnych, które są robione z tego niezwykłego materiału. Około setki luków zakupiło już przedsiębiorstwo z Winnicy, a inną wielką partię nabyło przedsiębiorstwo «Czerkasywodokanał». Pierwsze 30 sztuk już dostarczono z Berdyczowa do Czerkas, a kilka dni temu pierwszy luk zrobiony z polimeru został zamontowany obok gmachu Czerkaskiego Urzędu Miasta. Nabywcy są z nich bardzo zadowoleni — nowe luki są o trzy razy tańsze od metalowych i nie będą kusić złodziei, którzy kradną metalowe przedmioty na złom. Jest nadzieja, że już nikt nie wpadnie do nieprzykrytej studzienki kanalizacyjnej, z której skradziono pokrywę. Dalej

Obejrzeć koniecznie

Bitwa Warszawska
 

Oglądałem «Bitwę warszawską». Być może napiszemy o niej w «Mozaice», na razie więc krótko. Fabuła nie jest najlepsza. Pomysł na głównych bohaterów - słaby. Ale sama wojna 1920 roku, nazywana w Polsce «polsko-bolszewicka», pokazana jest rewelacyjnie. Poza kilkoma szczegółami wszystko wygląda tak, jak 91 lat temu: mundury żołnierzy polskich i bolszewickich, uzbrojenie. Na potrzeby filmu zbudowano nawet dwa czołgi. Na ekranie szarżują tysiące kawalerzystów, biegną w ataku na bagnety tysiące piechurów, strzelają armaty, lecą samoloty, wybuchają bomby. No i widać co i jak chciał zrobić marszałek Jócef Piłsudski i jak w zwycięstwie pomogli matematycy, specjaliści od szyfrów, którzy odczytali bolszewickie depesze wojskowe. A także — choć może w uproszczeniu — czego chciał Lenin i bolszewiccy żołnierze. Czyli: trzeba film zobaczyć. Koniecznie.

Piotr Kościński
(dziennikarz «Rzeczpospolitej»)

Героїчне минуле Варшави

Warszawa
 

Влітку 1944 року радянські війська, женучи німців на захід, ступили на землі Речі Посполитої Польщі. З однієї сторони Радянська Армія несла Польщі визволення від гітлерівців, але з другої — вона не дала полякам повної свободи. Згідно планів радянського керівництва, Польща повинна була стати державою, залежною від СРСР. Для цього Радянський Союз, не визнаючи польського еміграційного уряду та його органів на території країни, сприяв утворенню Польського Комітету Національного Визволення, який мав виконувати функції нового уряду. До його складу ввійшли політики, що погоджувались на повну залежність Польщі від СРСР. Новій владі було підпорядковане Військо Польське, сформоване у 1943 році на радянській території. Ці підрозділи воювали пліч о пліч з Червоною Армією. Dalej

Wydarzenia w Polsce

Lipiec—sierpień 2011 r.

Warszawa
 

1 lipca Polska przejęła od Węgier przewodnictwo w Unii Europejskiej. Polska prezydencja wyznaczyła sobie trzy główne zadania: rozwój gospodarczy w UE, bezpieczeństwo (energetyczne, żywnościowe i wojskowe) oraz otwarcie Wspólnoty na inne kraje. Co może być największym sukcesem? — Liczę, że zakończymy rozmowy z Ukrainą o umowie stowarzyszeniowej, że podpiszemy traktat akcesyjny z Chorwacją — mówi Mikołaj Dowgielewicz, pełnomocnik rządu ds. polskiej prezydencji. Głównym akcentem naszego przewodnictwa mają być sprawy polityki wschodniej. A najważniejszym wydarzeniem — szczyt Partnerstwa Wschodniego we wrześniu w Warszawie. — Kluczowa będzie kwestia Ukrainy. Umowa z Kijowem ma dotyczyć rozszerzenia strefy wolnego handlu. Być może uda się ją podpisać, podobnie jak umowy z Mołdawią i Gruzją — mówi Paweł Zerka, analityk z Fundacji Demos Europa. Dalej

Sumienie narodu — ks. Piotr Skarga

Jan Matejko — Kazanie Skargi
 

Dk. Jacek Jan Pawłowicz

W przyszłym roku przypada 400. rocznica śmierci wielkiego Polaka, kapłana i patrioty ks. Piotra Skargi (1536-1612 r.). W związku z tym na swoim ostatnim 100-tnym posiedzeniu dnia 16 września b.r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę, która ustanawia rok 2012 Rokiem ks. Piotra Skargi SJ, a także Janusza Korczaka i Józefa Ignacego Kraszewskiego. Trzy uchwały w tej sprawie przygotowała sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, a za ich przyjęciem posłowie zagłosowali niemal jednomyślnie. Dalej

Żenić się? A po co!

 

Życie i obyczaje ulegają w Polsce poważnym przemianom. Społeczeństwo bogaci się, Polacy coraz swobodniej i częściej podróżują po świecie, stają się bardziej otwarci i tolerancyjni. Ma to też wpływ na pożycie rodzinne. Coraz więcej par żyje na kocią łapę, w konkubinacie, bez ślubu kościelnego czy cywilnego, czyli w związkach partnerskich. Takich związków pojawiało się coraz więcej w minionym dwudziestoleciu, to jest po transformacji ustrojowej. Dalej

Zjazd założycielski Partii Polaków Ukrainy

Zjazd założycielski Partii Polaków Ukrainy
 

Dnia 10 września 2011 w Kijowie odbywał się zjazd założycielski Partii Polaków Ukrainy. Na zjazd przybyli przedstawiciele organizacji polskich z całej Ukrainy. Najliczniejsza delegacja — (24 osoby) przyjechała z rejonu żytomierszczyzny. Liczna delegacja reprezentowała także obwód chmielnicki (23 osoby). Z obwodu winnickiego w zjeździe udział wzięło 15 osób. Wśród przybyłych delegatów było 9 ekonomistów, 11 prawników, 9 przedsiębiorców rolnych, 7 naukowców, 12 radnych i 9 zasłużonych dla polskiej i ukraińskiej kultury. Dalej

Kronika miejska

Lipiec—sierpień 2011

 

Ponad dwadzieścia tysięcy osób zapoznało się z oryginalnym projektem zamieszczonym na stronie internetowej http://foto.berdichev.biz. Są tam codziennie zamieszczane nowe zdjęcia ilustrujące życie Berdyczowa. Projekt wzbogaca się o nowe oddziały, wśród których najbardziej popularny jest «Władze berdyczowskie w zdjęciach». Każdy chętny może na stronie zamieścić swoje fotografie. Raz na miesiąc autorzy najlepszych zdjęć dostają wyróżnienia, a głosują na nich sami internauci. Dalej

 
Яндекс.Метрика