Mozaika Berdyczowska

Konferencje, seminaria, wykłady

Czy dziennikarze na Ukrainie są bezpieczni?

Na zdjęciu: autor z Andrzejem Caplijenkiem
 

Kierując się troską o bezpieczeństwo dziennikarzy, zorganizowano w Kijowie seminarium w ramach projektu „Wdrożenie standardów europejskich w ukraińskim środowisku medialnym”. Przygotowało je Biuro Rady Europy na Ukrainie przy wsparciu finansowym Rządu Kanady. Temat jest niezmiernie aktualny, zwłaszcza w obliczu obecnych starć wojennych i braku stabilności na Ukrainie.

Rada Europy wspólnie z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) przywiązują dużą wagę do wolności słowa oraz bezpieczeństwa dziennikarzy. Jeszcze w marcu 2013 roku Komitet Ministrów Rady Europy powołał grupę ekspertów w celu opracowania nowych rekomendacji w zakresie ochrony dziennikarzy oraz bezpieczeństwa ich pracy. Nowe zasady zostaną przygotowane do 2015 roku. Dalej

Uczniowski projekt «Jak przeżyć niewolę?»

 

«Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości».
Józef Piłsudski

Od 1 do 3 czerwca w Warszawie odbyła się kolejna już prezentacja projektów przygotowywanych przez uczniów w ramach programu „Opowiem ci o wolnej Polsce”. Organizatorami przedsięwzięcia są Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Celem programu jest przybliżenie młodym ludziom wydarzeń związanych z najnowszą historią Polski, pokazanie, jak z pokolenia na pokolenie zmieniała się świadomość ludzi, jak budzą się ich pragnienia poznawania prawdy historycznej.

Wśród przedstawionych projektów jeden przygotowała młodzież z Ukrainy. Uczniowie ze Szkoły Ogólnokształcącej nr 27 i 22 w Żytomierzu, Humanistycznego Gimnazjum nr 1 w Żytomierzu oraz Szkółki sobotnio-niedzielnej przy ŻOZPU, pracujący pod opieką nauczycielki języka polskiego Wiktorii Zubarewej, zaprezentowali projekt „Jak przeżyć niewolę?” Dalej

Projekt edukacyjny «W obronie polskiego honoru»

 

W dniach 2-4 czerwca 2013 r. dwoje uczniów z Żytomierza Wiktoria Liszczenko (Szkoła Ogólnokształcąca nr 22 w Żytomierzu) i Denis Sołowej (Humanistyczne Gimnazjum nr 1 w Żytomierzu) brało udział w konferencji naukowej dzieci i młodzieży zorganizowanej w Warszawie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Było to możliwe dzięki wsparciu Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, którego członkami są zarówno p. Wiktoria Zubarewa, jak i uczestnicząca w konferencji młodzież. Dalej

Wspomnienia z wakacji

 

Każdy człowiek potrzebuje dobrego odpoczynku po pracy. Najczęściej ludzie odpoczywają latem i dlatego cały rok obmyślają, w jaki sposób z korzyścią spędzić swój czas wolny.

Jestem zwolenniczką dobrze zaplanowanego kulturalno-oświatowego odpoczynku w Polsce, podczas którego można byłoby udoskonalić swoje umiejętności językowe oraz zwiedzić piękne polskie zabytki.

W tym roku jako nauczycielka języka polskiego miałam możliwość pojechać do Cieszyna i do Poznania. Dalej

XIX Światowe Forum Mediów Polonijnych

Uczestnicy Forum w Szczecinie
 

W dniach 5-12 września 2011 roku w Polsce odbyło się XIX Światowe Forum Mediów Polonijnych. Po raz pierwszy temu Forum patronował Parlament Europejski. Również po raz pierwszy w historii Forum 6 września doszło do spotkania uczestników dwóch największych projektów — XIX Światowego Forum Mediów Polonijnych «Tarnów-Szczecin — Zachodniopomorskie 2011» i Europejskiego Forum Kultury «Skrawki wspólnego nieba» podczas Happeningu Edukacyjno-Animacyjnego: «Świadomość Kulturalna i gust estetyczny jako kreacja kompetencji kulturowych za pośrednictwem mediów». W drugim dniu trwania Forum zostały wręczone nagrody za udział w konkursach: 19. Międzynarodowym Konkursie Literackim im. H. Cyganika «Powroty do źródeł» i konkursie na reportaż z XVIII ŚFMP 2010. Dalej

1

Публікація висловлює лише думки автора/авторів
і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

Polska Platforma Medialna
 
Яндекс.Метрика