Mozaika Berdyczowska

Kronika miejska

Lipiec—sierpień 2014

 

Stare problemy w nowej skali
Problem bezpańskich zwierząt był omawiany na łamach prasy berdyczowskiej nieraz. Zawsze też podnoszono niebezpieczeństwo wybuchu epidemii wścieklizny. I stało się! Bieda przyszła stamtąd, skąd się jej najmniej spodziewano. W okolicy Berdyczowa, w położonej najbliżej lasu dzielnicy Miasokombinat, pojawił się agresywny lis. W piątek, 1 sierpnia, zaatakował psy na kilku podwórzach domów prywatnych przy ulicy Parchomenki. Efekt − cztery psy zostały mocno pogryzione. Ludzie, którzy próbowali rozdzielić walczące zwierzęta, też zostali pokąsani przez lisa. Na dodatek zwierzę uciekło w stronę miasta i nikt nie potrafił go złapać. Na miejscu zdarzenia pracują specjaliści z inspekcji sanitarnej, którzy starają się wyjaśnić, czy zwierzę było chore na wściekliznę. Jeżeli lis zaatakuje jeszcze kogoś, to w mieście może dojść do epidemii tej groźnej choroby. Sytuację pogarsza duża liczba bezpańskich psów w Berdyczowie. Mieszkańców bulwersuje fakt, że władze miejskie nie reagują na problem. Nikt nie poinformował ludności o niebezpieczeństwie, jakie pojawiło się w Berdyczowie. Dalej

Losy Ukrainy zawierzamy Matce Boskiej Berdyczowskiej

 

Tegoroczny odpust w berdyczowskim Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbył się pod znakiem flagi ukraińskiej. Podstawowymi kolorami pątników były bowiem niebieski i żółty.

W sobotę, 19 lipca, do Berdyczowa zaczęły docierać pielgrzymki z różnych miast i wsi. Kilkanaście grup niby rywalizowało ze sobą na patriotyzm: uczestnicy 9-dniowej pielgrzymki z Kijowa byli ubrani w koszulki z mapą Ukrainy obwiedzioną różańcem i z napisem: „Boże, modlę się za Ukrainę”, franciszkańscy pątnicy z Szepietówki weszli do miasta, niosąc 50-metrową flagę Ukrainy, żytomierscy pielgrzymi trzymali w rękach żółte i niebieskie balony, których kilkaset wypuścili w górę na placu przed klasztorem Karmelitów Bosych. Były jeszcze niezliczone niebiesko-żółte chusty, wstążki, flagi, wyszywanki, a siedzący na ramionach ojca pielgrzyma mały chłopiec zaintonował hymn Ukrainy, który podchwycili pozostali. Dalej

Parafiada — wielkie święto dzieci i młodzieży

 

„Parafiada to wielkie święto sportu, kultury i wiary. Ale to przede wszystkim święto dzieci, bo bez nich parafiada nie miałaby sensu. Parafiadą dajemy młodym możliwość bycia razem, ale także pokazujemy, że można spędzić czas w sposób aktywny, uczestnicząc w wielu różnych proponowanych przez nas zajęciach: i w sporcie, i w teatrze, i w świątyni”.
o. Tomasz Olczak, prezes Stowarzyszenia Parafiada i dyrektor Parafiady

Od 29 czerwca do 19 lipca dzięki staraniom Wiktorii Laskowskiej-Szczur — prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, grupa młodzieży z Żytomierza, Berdyczowa i Korostenia mogła wziąć udział w 26. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży „Biegnij po świętość!” w Warszawie oraz obozach Parafiadowych. Podstawą Parafiady są bezcenne we współczesnym świecie wartości: szacunek, dobro i uczciwość, a przede wszystkim modlitwa. Dalej

Wydarzenia w Polsce

Maj—czerwiec 2014

 

8 maja 2014 r. w Senacie odbyła się konferencja poświęcona wspieraniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zorganizowana przez komisje rodziny i polityki społecznej Senatu i Sejmu we współpracy z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania zatytułowanego „Dialog społeczny w praktyce – założenia do nowego systemu wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych” zaprezentowano rekomendacje ustawowe i propozycje zmian w systemie wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych, przygotowane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Propozycje, które – w opinii pracodawców – mają sprzyjać wzrostowi zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wypracowano na podstawie konsultacji przeprowadzonych w 10 miastach Polski. Jednym ze zgłaszanych podczas konferencji postulatów było pozostawienie osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dalej

Walka o demokrację na Ukrainie zaczęła się w 1569 roku

 

Na Ukrainie obserwujemy dzisiaj dalszy ciąg przemian w kierunku demokratycznym i europejskim, jakie zapoczątkowała 445 lat temu unia lubelska.

Kiedy w 2004 roku na Ukrainie trwała pomarańczowa rewolucja, mapa poparcia dla zwolenników prezydenta Wiktora Juszczenki w dziwny sposób biegła wzdłuż wschodnich rubieży I Rzeczypospolitej. Jak widać, dawna granica Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która stała się linią odgradzającą Zachód od Wschodu, nadal symbolicznie dzieli ziemie zachodniej i wschodniej cywilizacji. Tuż za nią na Ukrainie od kilku miesięcy toczy się wojna z separatystami. Tak naprawdę jest to wojna o europejską lub azjatycką przyszłość tego państwa. To, która z nich stanie się faktem, zależy również o tego, jak trwałe okażą się doświadczenia demokratyczne ukraińskiej elity, mające swe źródła w zasadach funkcjonowania społeczeństwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dalej

Sobotnia Polska Szkoła zakończyła rok szkolny

 

W roku szkolnym 2013/2014 do Sobotniej Polskiej Szkoły uczęszczały 84 osoby. Są to mieszkańcy Berdyczowa w wieku od 8 lat. Statystykę wiekową przedstawia tabela poniżej: Dalej

Świątynia Opatrzności Bożej

 

Na Warszawskim Wilanowie w otoczeniu eleganckich nowoczesnych niskopiętrowych domów mieszkalnych wznosi się olbrzymi gmach nowego kościoła – Świątyni Opatrzności Bożej. Marzyło o niej wiele pokoleń Polaków. Właśnie teraz te marzenia przekształciły się w rzeczywistość. I chociaż prace budowlane przy świątyni będą trwały jeszcze parę lat – otwarcie zaplanowano na 2016-2017 r. – mimo to ponad 70-metrowa budowla z monumentalną kopułą już stoi i cieszy oczy i duszę. W jej środku będzie się mogło jednocześnie modlić do 4 tysięcy wiernych. Dalej

Festiwal Chopina w Radomyślu

 

Pierwszy festiwal muzyki fortepianowej Fryderyka Chopina pod otwartym niebem odbył się na terenie Kompleksu Historyczno-Kulturalnego «Zamek Radomyśl» w obwodzie żytomierskim 14 i 15 czerwca. Organizatorami tego wielkiego wydarzenia byli znana ukraińska lekarka, działaczka społeczna i mecenas Olga Bohomolec oraz Polski Instytut w Kijowie. Na festiwalu wystąpił laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych Piotr Szychowski z Polski oraz ukraińskie pianistki — solistki Narodowej Filharmonii Inna Poroszyna i Larysa Deordijewa. Dalej

Berdyczów w latach rewolucji i wojny domowej

(część pierwsza)

 

W przededniu przewrotu bolszewickiego w 1917 roku Berdyczów był typowym dla prawobrzeżnej Ukrainy miastem o średnio rozwiniętym przemyśle, takimże handlu, niskim poziomie sanitarnym i wysokiej przestępczości. Szczególnie dotkliwy był problem mieszkaniowy. 77 tysięcy ludności zamieszkiwało stosunkowo mały obszar. W mieście można było naliczyć nieledwie 6 tysięcy domów. Wśród mieszkańców przeważali Żydzi. Biedota nie dominowała. Przykładowo pracownicy fabryki „Progres” dostawali, w zależności od kwalifikacji, od 70 kopiejek do 1,50 rubli dziennie. Biorąc pod uwagę ówczesne ceny; nie było to mało. Dalej

Czy dziennikarze na Ukrainie są bezpieczni?

Na zdjęciu: autor z Andrzejem Caplijenkiem
 

Kierując się troską o bezpieczeństwo dziennikarzy, zorganizowano w Kijowie seminarium w ramach projektu „Wdrożenie standardów europejskich w ukraińskim środowisku medialnym”. Przygotowało je Biuro Rady Europy na Ukrainie przy wsparciu finansowym Rządu Kanady. Temat jest niezmiernie aktualny, zwłaszcza w obliczu obecnych starć wojennych i braku stabilności na Ukrainie.

Rada Europy wspólnie z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) przywiązują dużą wagę do wolności słowa oraz bezpieczeństwa dziennikarzy. Jeszcze w marcu 2013 roku Komitet Ministrów Rady Europy powołał grupę ekspertów w celu opracowania nowych rekomendacji w zakresie ochrony dziennikarzy oraz bezpieczeństwa ich pracy. Nowe zasady zostaną przygotowane do 2015 roku. Dalej

Публікація висловлює лише думки автора/авторів
і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

Polska Platforma Medialna
 
Яндекс.Метрика