Mozaika Berdyczowska

Nigdy uczciwie nie rozliczono tej wojny

Roger Moorhouse
 

Relacje Polski z sąsiadami nadal stanowią wyzwanie – na wschodzie agresywna i zapatrzona w przeszłość Rosja, na zachodzie ta część państw UE, które zachowują się tak, jakby zupełnie chciały zapomnieć o przeszłości – pisze Roger MOORHOUSE

Za początek II wojny światowej w Europie zwykło się uważać 1 września 1939 r., choć pedanci mogliby zwrócić uwagę na fakt, że Brytyjczycy i Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę dopiero 3 września i to właśnie ta data powinna wyznaczać moment, w którym niemiecko-polska wojna przerodziła się w wojnę światową. Z kolei ci, którzy patrzą na II wojnę światową z perspektywy globalnej, często dowodzą, że rozpoczęła się ona tak naprawdę z chwilą wybuchu wojny chińsko-japońskiej latem 1937 r. Sprawa jest zatem bardziej dyskusyjna, niż mogłoby się wydawać. Dalej

Polska. Jej drugie imię to Historia

Karol Nawrocki
 

Chcemy, abyście poznali niezwykłą historię Polski, bo Polska jest nie tylko jednym z najbardziej doświadczonych historią państw na świecie, ale czerpie z tego siłę do walki o najbardziej uniwersalną ludzką wartość – wolność – pisze Karol NAWROCKI

II wojna światowa zaczęła się w Polsce. To wiedzą niemal wszyscy, ale dla wielu ludzi na świecie zaskoczeniem może być fakt, że nie tylko Niemcy zaatakowali Polskę. 17 września 1939 r. polską granicę przekroczyły również wojska Związku Sowieckiego, zagarniając niemal połowę naszego państwa. Była to realizacja tajnego porozumienia podpisanego 23 sierpnia 1939 r. między nazistowskimi Niemcami i bolszewicką Rosją. Ten dzień właśnie został przez Parlament Europejski ogłoszony Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Dalej

Posłanie Solidarności – siła „bezbronnych proroków”

Andrzej Duda
 

Niccolò Machiavelli odnotowuje w swoim Księciu pewną prawidłowość historii. Stwierdza on mianowicie z lekką nutą ironii, że „wszyscy uzbrojeni prorocy zwyciężają, a bezbronni padają”. Nie ma jednak reguły bez wyjątków. Bezbronnym prorokom historia nieraz przyznawała rację. Przeważnie z opóźnieniem, ale za to dobitnie. Znakomitym tego świadectwem jest historyczne zwycięstwo polskiej „Solidarności” oraz ogłoszonego 40 lat temu jej niezwykłego Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej.

Polski Sierpień 1980 roku i utworzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” to jedno z najważniejszych wydarzeń w doświadczeniach powojennej Europy. Wydarzenie o przełomowych konsekwencjach także dla całej społeczności międzynarodowej. Mało kto wówczas przewidywał, że upadek komunizmu, systemu sowieckiej dominacji nad krajami Europy Środkowo-Wschodniej, oraz podziału świata na dwa wrogie bloki jest już tak bliski. Jednak że jest to nieodległe i całkiem realne, można się było przekonać, chłonąc atmosferę I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, rozpoczętego 5 września 1981 roku w Gdańsku. Dalej

Zapisz szkołę na lekcję żywej historii on-line

z okazji 400.rocznicy wiktorii Chocimskiej “U boku Chodkiewicza”

U boku Chodkiewicza
 

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza szkoły polonijne i organizacje polskie z Ukrainy, Litwy i Łotwy do udziału w on-line lekcjach „żywej historii” z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii Chocimskiej „U boku Chodkiewicza”

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Pod chorągwią Rzeczpospolitej w 400- lecie Chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

https://wid.org.pl/zapisz-szkole-na-lekcje-zywej-historii-on-line-z-okazji-400-rocznicy-wiktorii-chocimskiej-u-boku-chodkiewicza/

Mozaika w PDF

Numer 2 (145)

Mozaika Berdyczowska w PDF
 

Numer 2 (145) Mozaiki Berdyczowskiej dostępny po pobrania w formacie PDF.
Download PDF Pobierz (20,5 MB)

Rusza nabór kandydatów do Stypendium im. Konstytucji 3 maja

dla naukowców badających relacje polsko-ukraińskie

Stypendium im. Konstytucji 3 maja
 

W ten sposób chcemy inspirować do badań dziejów i kultury wielonarodowej Rzeczypospolitej, a w szczególności stosunków polsko-ukraińskich, dziejów mniejszości polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie, począwszy od czasów najdawniejszych do współczesnych.

Liczą się dla nas tematy dotyczące badań zagadnień dotychczas nie podejmowanych lub mało zbadanych, a także służących wzajemnemu zrozumieniu racji historycznych strony przeciwnej (polskiej wśród Ukraińców i ukraińskiej wśród Polaków).

Nabór wniosków zamykamy 10 września 2021 r.

Załączniki:
Regulamin
Kwestionariusz zgłoszeniowy

Stypendium Naukowe im. Konstytucji 3 maja Fundacji Wolność i Demokracja jest realizowane w ramach projektu „Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcza 2021” wspieranego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Rusza nabór zgłoszeń do Nagrody im. Leona Wasilewskiego

za publikacje dotyczące relacji polsko-ukraińskich

Nagroda im. Leona Wasilewskiego
 

Nagrody przyznawane są w dziedzinie historii, ale także innych nauk humanistycznych i społecznych i dotyczą książek wydanych w Polsce lub na Ukrainie, zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Nagroda jest przyznana także za edycję źródłową cennych materiałów archiwalnych.

W ten sposób chcemy inspirować do badań nad przeszłością i teraźniejszością relacji między Polakami a Ukraińcami. Fundacja pragnie w ten sposób promować dzieła tych naukowców z Polski i Ukrainy, którzy podejmują tematy dotychczas nie badane lub słabo zbadane, kwestie trudne we wzajemnych relacjach, a także obalają mity utrwalone w obu społeczeństwach oraz służą uświadomieniu wspólnoty historycznych losów obu narodów.

Nabór wniosków zamykamy 31 sierpnia 2021 r.

Załączniki:
Regulamin
Kwestionariusz zgłoszeniowy

Nagroda im. Leona Wasilewskiego Fundacji Wolność i Demokracja jest realizowane w ramach projektu „Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcza 2021” wspieranego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Mozaika w PDF

Numer 1 (144)

Mozaika Berdyczowska w PDF
 

Numer 1 (144) Mozaiki Berdyczowskiej dostępny po pobrania w formacie PDF.
Download PDF Pobierz (10,2 MB)

Życie duchowe Berdyczowa

Życie duchowe Berdyczowa
 

W odpowiedzi na zachętę papieża Franciszka w parafii Niepokalonego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie 26 stycznia odbył się pierwszy tygodniowy obóz biblijny. Uczestniczyło w nim ponad 20 dzieci. Organizatorami przedsięwziecia była Chrześcijańska Przestrzeń Oświatowa. Dzieci w radosnej atmosferze poznawały tajemnice Pisma Świętego i zgłębiały się w cudowne opisy stworzenia świata. Poprzez twórcze zadania, na przykład rysowanie komiksu, dowiadywały się o wielu wydarzeniach ze Starego Testamentu. Dalej

Публікація висловлює лише думки автора/авторів
і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

Polska Platforma Medialna
 
Яндекс.Метрика