Mozaika Berdyczowska

Strona religijna

Życie duchowe Berdyczowa

Życie duchowe Berdyczowa
 

W odpowiedzi na zachętę papieża Franciszka w parafii Niepokalonego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie 26 stycznia odbył się pierwszy tygodniowy obóz biblijny. Uczestniczyło w nim ponad 20 dzieci. Organizatorami przedsięwziecia była Chrześcijańska Przestrzeń Oświatowa. Dzieci w radosnej atmosferze poznawały tajemnice Pisma Świętego i zgłębiały się w cudowne opisy stworzenia świata. Poprzez twórcze zadania, na przykład rysowanie komiksu, dowiadywały się o wielu wydarzeniach ze Starego Testamentu. Dalej

Świątynia Opatrzności Bożej

 

Na Warszawskim Wilanowie w otoczeniu eleganckich nowoczesnych niskopiętrowych domów mieszkalnych wznosi się olbrzymi gmach nowego kościoła – Świątyni Opatrzności Bożej. Marzyło o niej wiele pokoleń Polaków. Właśnie teraz te marzenia przekształciły się w rzeczywistość. I chociaż prace budowlane przy świątyni będą trwały jeszcze parę lat – otwarcie zaplanowano na 2016-2017 r. – mimo to ponad 70-metrowa budowla z monumentalną kopułą już stoi i cieszy oczy i duszę. W jej środku będzie się mogło jednocześnie modlić do 4 tysięcy wiernych. Dalej

Potrzebujemy świętych…

Potrzebujemy świętych otwartych na wszystkich i kochających Eucharystię

 

Dni Młodzieży
XXII Diecezjalne Dni Młodzieży w Żytomierzu zostały zorganizowane na wzór Światowych Dni Młodzieży — ostatnie odbyły się w Rio de Janeiro w lipcu 2013 roku.

Jednym z punktów programu XXII DDM była podobnie jak w Brazylii teatralizowana Droga Krzyżowa. Współorganizował ją Mikołaj Warfołomiejew (dyrektor artystyczny Teatru Polskiego im. Kraszewskiego) z udziałem Polskiego Studia Teatralnego oraz młodzieży parafialnej. Dalej

Rok 2014 — Rokiem św. Jana z Dukli

św. Jan z Dukli
 

W dniu 6 grudnia 2013 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli. W tym roku przypada bowiem 600. rocznica jego urodzin oraz 275. rocznica obwołania św. Jana z Dukli Patronem Polski. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze zasługi świętego dla naszego kraju, oddaje mu hołd”, czytamy we wstępie wspomnianej uchwały. W dalszej części uchwały parlamentarzyści polscy uzasadniając podjętą uchwałę stwierdzają: „Niech pamięć jego działań, zmierzających do troski całego Narodu o wspólne dobro w duchu sprawiedliwości społecznej i miłości bliźniego, będzie fundamentem naszej tożsamości w Europie”. Dalej

Ojciec Serafin Tyszko — legendą Berdyczowa

 

Na początku lat 90-ch minionego stulecia właśnie on był u źródeł odrodzenia karmelitańskiego klasztoru w Berdyczowie oraz wiary katolickiej na naszych terenach. Ojciec Serafin Tyszko charyzmatyczna postać, która przyciąga tłumy wiernych. Dzisiejszy świat poszukuje świętości. Ojciec Serafin — świętość wcielona w teraźniejszość. Po dwudziestoletniej przerwie ojciec Serafin znów zawitał do Berdyczowa. Tysiące mieszkańców miasta i rejonu uczestniczyły we Mszach pod przewodnictwem umiłowanego duszpasterza oraz wsłuchiwali się w każde słowo głoszonych przez niego homilii. Proponujemy państwu niezwykły wywiad z ojcem Serafinem Tyszko, udzielony dla Polskiego Radia «Berdyczów».

— Wizyta ojca, który był u samych źródeł odrodzenia świątyni w Berdyczowie jest równoznaczna z wymarzonym otwarciem górnego kościoła. Nie mogłem powstrzymać łez, kiedy znów zobaczyłem ojca, wysłuchałem wspaniałej homilii ojca i przypomniałem sobie te cudowne czasy, kiedy ojciec jako pierwszy karmelita po upadku Związku Radzieckiego przybył na Ukrainę do Berdyczowa, aby szerzyć Słowo Boże i walczyć o powrót świątyni. Jestem niezmiernie wdzięczny Bogu, że poznałem wtedy Ciebie, drogi Ojcze Serafinie, cieszę się, że jako dziennikarz mogłem walczyć piórem o prawa katolików Berdyczowa oraz Ukrainy. Czy nie tęskni ojciec za tymi czasami, za Ukrainą, za Berdyczowem? Czy nie chciałby tu wrócić na dłuższy czas? Dalej

Wspomnienia

Po polsku czy po ukraińsku?

 

Eugeniusz Jabłoński — dziennikarz i dyplomata, urodził się 22 stycznia 1943 roku we wsi Nasale, gmina Wartkowice, w województwie łódzkim. Ukończył Wydział Dziennikarski Uniwersytetu warszawskiego. Od najmłodszych lat brał udział w życiu społecznym, kulturalnym, samorządowym i politycznym.

Jest ludowcem. Po studiach związał się z prasą ludową — głównie «Zielonym Sztandarem» oraz «Dziennikiem Ludowym» — i pozostał jej wierny. Pełnił między innymi obowiązki redaktora naczelnego «Zielonego Sztandaru». Dalej

Jak wiele jest w Kościele plotkarstwa!

Z łatwością można zauważyć, że papież Franciszek w swoim codziennym przepowiadaniu, krótkich homiliach, które wygłasza podczas porannej Mszy św. sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty, nie sięga do «teologii z górnych półek», ale jak Mistrz z Nazaretu, którego jest ziemskim Namiestnikiem, odwołuje się do codzienności ludzkiego życia. Normalnych, codziennych relacji ludzkich. Ludzkich bolączek i problemów. Nie ucieka też przed tematami trudnymi, a czasami — jak się wydaje niektórym współczesnym kaznodziejom — tematami «niemodnymi», takimi «tracącymi myszką». A przecież do takich tematów, które skwapliwie wielu «omija», niektórzy zaliczają np. obecność i działalność szatana we współczesnym świecie, w tym także we wspólnocie Kościoła. Papież nie boi się także mówić otwarcie o ludzkich grzechach, także tych, które popełniają sługi Kościoła. Słowa Papieża stanowią dla nas wszytkich dobrą okazję do solidnego i gruntownego rachunku sumienia. Są one dla nas wyrzutem! Dalej

Kościół ma się dobrze

 

Od wielu miesięcy w Polsce toczy się otwarta, publiczna dyskusja na temat sytuacji Kościoła katolickiego. Wypowiadają się w niej biskupi, księża i działacze katoliccy z jednej strony i przedstawiciele rządu, politycy, badacze i różni obserwatorzy z drugiej strony. Jedni uważają, że sytuacja Kościoła się pogarsza, jest on niesłusznie atakowany przez przeciwników religii, w tym partię Ruch Palikota oraz nie otrzymuje wystarczającego wsparcia ze strony państwa. A drudzy — wręcz przeciwnie — dowodzą, iż Kościół katolicki (i inne związki wyznaniowe) cieszy się wielką autonomią i niezależnością od struktur państwowych, ma pełną swobodę w głoszeniu swoich nauk i w wypełnianiu misji duchowej, a z trudnościami, na przykład z rosnącą obojętnością ludzi wobec wiary, musi sobie radzić sam. Wydaje mi się, że istniejący stan dobrze odzwierciedla opinia księdza, profesora socjologii religii Janusza Mariańskiego, który uważa, że «Katolicyzm w Polsce nie jest tak słaby, jak chcieliby go widzieć jego przeciwnicy, ani tak silny, jak mniemają jego obrońcy». Czyli prawda leży gdzieś pośrodku i spróbuję to ukazać. Dalej

Powrót świątyni

 

9-10 czerwca w berdyczowskim Klasztorze Karmelitów Bosych odbyła się długo oczekiwana uroczystość: poświęcanie odrestaurowanego górnego kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To wielkie wydarzenie zgromadziło tysiące wiernych, którzy wypełnili kościół i dziedziniec klasztorny. Jabłko nie miałoby gdzie upaść, tyle narodu przyszło wziąć udział we mszy konsekracyjnej.

Razem z pielgrzymami modlili się Ambasador Polski na Ukrainie Henryk Litwin, Minister Kultury Ukrainy Bogdan Кułyniak, Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Włodzimierz Łytwyn, przedstawiciele Ministerstwa Kultury Polski, grupa polskich parlamentarzystów, pracownicy polskiego konsulatu w Winnicy na czele z Konsulem Generalnym Krzysztofem Świderkiem, Mer Berdyczowa Wasyl Маzur, jego pierwszy zastępca Iwan Demuś, Sekretarz Miejskiej Rady Wasyl Tołoczko, członkowie polskich organizacji Berdyczowa i obwodu żytomierskiego. Dalej

Czytając «Piątą Ewangelię»

Jordan – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 

«Piąta Ewangelia» — zaskakujący tytuł. Wiadomo, że Ewangelie są cztery. Czy piąta Ewangelia w ogóle istnieje? Tak istnieje! Obok historii zbawienia zapisanej w czterech Ewangeliach: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana; istnieje równie ważna geografia i topografia zbawienia. A w niej najważniejsze miejsce zajmuje Ziemia Święta, ziemia Starego i Nowego Przymierza, ziemia patriarchów, królów, proroków i mędrców, a przede wszystkim ziemia Pana Jezusa, Jego Matki, apostołów i początków Kościoła. Postrzegana z perspektywy chrześcijańskiej ma ogromne znaczenie, bo w niej znajdują się korzenie i trwałe źródło naszej wiary. Dalej

12

Публікація висловлює лише думки автора/авторів
і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

Polska Platforma Medialna
 
Яндекс.Метрика