Mozaika Berdyczowska

Losy rodzin polskich

Losy Polaków Berdyczowa

Krzysztof Orłowski

 

Krzysztof Orłowski zajmuje się badaniem losów swojej rodziny, która dzisiaj mieszka w Polsce, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych, Rosji i innych krajach świata. Badania wykazały, że wielka część krewnych po rewolucji październikowej znalazła się po drugiej stronie Zbrucza, w Berdyczowie, Żytomierzu, Kijowie, Andruszówce i innych miejscowościach Ukrainy. Życiorysy poszczególnych członków rodziny zostały odtworzone na podstawie odnalezionych przez pana Krzysztofa dokumentów. Dzisiaj chcemy zaprezentować jeden z życiorysów licznej rodziny Orłowskich.

Jeden z wielu lub Polak, który stał się Rosjaninem
O człowieku tym dzisiaj mało kto pamięta, ponieważ czas zaciera pamięć – biegnie szybko naprzód nie dając ludziom szansy spełnić swoje marzenia. Tak było i w życiu Bolesława, który przyszedł na świat w polskiej rodzinie, jednak zakończył swoje życie już nie jako Polak, ale jako Rosjanin. Życiorys Bolesława Orłowskiego zaczyna się od jego przyjścia na świat w dniu 29 kwietnia 1923 roku w malowniczej podolskiej wsi Uładówka. Dalej

W poszukiwaniach rodzinnych śladów

List do redakcji

Wujek Edward z rodziną
 

Nazywam się Halina Orzeł. Jestem córką Adama a wnuczką Antoniego Kossakowskiego.

Mój ojciec urodził się 29 grudnia 1898 roku w majątku Bystrzyk koło Berdyczowa. Jego rodzicami byli Teofila (z domu Oleksicz) i Antoni Kossakowski. Rodzina była liczna. Ojciec mój miał 6 rodzeństwa — 5 starszych sióstr i młodszego brata. Siostry nazywały się: Sabina, Władysława, Róża, Regina i Maria, brat — Edward. Nie wiem kiedy się urodził i gdzie (1900 r.?, prawdopodobnie w Berdyczowie). Rodzina była wyznania rzymsko-katolickiego, zatem w księgach parafii św. Barbary w Berdyczowie powinny znajdować się zapisy dotyczące dat urodzenia, chrztu, itp. (W Bystrzyku była tylko cerkiew.) Pisałam w roku ubiegłym do parafii kościoła farnego św. Barbary — ale nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Miałam wielką nadzieję, że uda mi się odkryć karty historii rodu mojego ojca. Niestety, tak się nie stało. Dalej

1
 
Яндекс.Метрика