Mozaika Berdyczowska

Wydarzenia

Parafiada — wielkie święto dzieci i młodzieży

 

„Parafiada to wielkie święto sportu, kultury i wiary. Ale to przede wszystkim święto dzieci, bo bez nich parafiada nie miałaby sensu. Parafiadą dajemy młodym możliwość bycia razem, ale także pokazujemy, że można spędzić czas w sposób aktywny, uczestnicząc w wielu różnych proponowanych przez nas zajęciach: i w sporcie, i w teatrze, i w świątyni”.
o. Tomasz Olczak, prezes Stowarzyszenia Parafiada i dyrektor Parafiady

Od 29 czerwca do 19 lipca dzięki staraniom Wiktorii Laskowskiej-Szczur — prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, grupa młodzieży z Żytomierza, Berdyczowa i Korostenia mogła wziąć udział w 26. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży „Biegnij po świętość!” w Warszawie oraz obozach Parafiadowych. Podstawą Parafiady są bezcenne we współczesnym świecie wartości: szacunek, dobro i uczciwość, a przede wszystkim modlitwa. Dalej

VII Kongres ZPU albo gorący początek zimy

 

1 grudnia 2012 r. w Kijowie odbył się Kongres, w którym uczestniczyło 115 delegatów z 148 zarejestrowanych, co sugeruje, że zgodnie ze Statutem ZPU zebranie było legalne. Jednak powstaje pytanie, dlaczego zarejestrowało się 148 delegatów, a w obradach wzięło udział tylko 115? A gdzie podziała się reszta 33 delegatów? Ten z pozoru drobny fakt odegrał dość znaczącą rolę. W czasie głosowania na stanowisko Prezesa ZPU sala podzieliła się na niemal dwie równe grupy zwolenników dwóch kandydatów: Antoniego Stefanowicza i Anatola Terleckiego. Rezultat wyborów 50/49. Terlecki przegrał a Stefanowicz wygrał. Rolę odegrał tylko jeden głos. I teraz niechętni wobec ZPU wykorzystują tę małą różnicę rozpowszechniając plotki, że Związek Polaków Ukrainy został bez przewodniczącego. Według mnie, ktoś starał się unieważnić Kongres. Jednak to się nie udało. Dalej

Euro-2012 czyli relacje wolontariuszki

Katarzyna Razgonowa
 

Katarzyna Razgonowa jest studentką czwartego roku Uniwersytetu im. Iwana Franki w Żytomierzu. Poza językami angielskim i niemieckim samodzielnie studiuje język polski. Od wielu lat jest stałą słuchaczką kursu języka polskiego przy Sobotniej Polskiej Szkole w Berdyczowie. W czerwcu 2012 r. pracowała jako wolontariuszka pod czas EURO-2012 w Gdańsku i chce podzielić się z nami swoimi relacjami tego wydarzenia.

02.06.2012 r.
Podróż do Gdańska wydała się nie taka łatwa, jak chciałabym. Najpierw pociągiem z Kijowa do Warszawy, potem metrem po Warszawie z jednego końca miasta do drugiego, dalej wielkim czerwonym autobusem piętrowym do Gdańska i jeszcze tramwajem do miejsca przeznaczenia. Dalej

Zjazd założycielski Partii Polaków Ukrainy

Zjazd założycielski Partii Polaków Ukrainy
 

Dnia 10 września 2011 w Kijowie odbywał się zjazd założycielski Partii Polaków Ukrainy. Na zjazd przybyli przedstawiciele organizacji polskich z całej Ukrainy. Najliczniejsza delegacja — (24 osoby) przyjechała z rejonu żytomierszczyzny. Liczna delegacja reprezentowała także obwód chmielnicki (23 osoby). Z obwodu winnickiego w zjeździe udział wzięło 15 osób. Wśród przybyłych delegatów było 9 ekonomistów, 11 prawników, 9 przedsiębiorców rolnych, 7 naukowców, 12 radnych i 9 zasłużonych dla polskiej i ukraińskiej kultury. Dalej

Lwowskie spotkania

 

8 kwietnia 2011 r. do Lwowa zjechali się parlamentarzyści i samorządowcy polskiego pochodzenia z Ukrainy. To spotkanie odbyło się w ramach projektu «Forum Parlamentarzystów oraz Samorządowców Polskiego Pochodzenia za Granicą» zorganizowanego przez Stowarzyszenie «Wspólnota Polska». W spotkaniu brało udział blisko trzydziestu samorządowców z zachodniej i centralnej Ukrainy. W przedsięwzięciu wzięli udział konsulowie generalni RP we Lwowie i Winnicy panowie Grzegorz Opaliński i Krzysztof Świderek. Stowarzyszenie «Wspólnota Polska» było reprezentowane przez członka zarządu Michała Dworczyka. Dalej

Kultura ma się dobrze

Kraków
 

Kultura jest wartością, z którą powinno się obcować na co dzień, mieć ją niejako we krwi. Droga do narodowego bogactwa prowadzi przez oświatę, naukę i właśnie kulturę. Dlatego polskie władze, zatroskane najbardziej sprawami gospodarki, budżetu i rynku, baczą na sprawy kultury, jej rozwój i upowszechnianie, pozycję społeczną twórców. Twórcy ci często wytykają rządowi i samorządom, że za mało dbają o kondycję polskiej kultury, że nakłady na ten cel w budżecie państwa powinny wzrosnąć z obecnych 0,55% do 1% ogółu wydatków, że mecenat państwa nad kulturą jest dziś niższy niż w latach Polski Ludowej, że za rzadko sprawy twórczości i sztuki są przedmiotem narodowej debaty itp. W krytyce tej tkwi jądro prawdy. Z drugiej jednak strony należy stwierdzić, iż sprawy kultury mają się w Polsce zupełnie dobrze. Dalej

XIX Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej

XIX Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej
 

«Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy, by nas gnębił wróg...
— Tak nam dopomóż Bóg!» [...]

«Rota» Maria Konopnicka

W dn. 11-16 sierpnia 2010 r. już kolejny raz w Przedborzu-Góry Mokre pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza odbył się XIX Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej w 100 rocznicę śmierci poetki. Pan Marszałek serdecznie powitał ponad 200 uczestników z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Jury w składzie: prawnuka Marii Konopnickiej Jana Bieleckiego i praprawnuczki Marii Rajpold oraz Bogusława Nowaka, Janusza Tylmana i Bogusława Olczyka oceniała uczestników według różnych kategorii wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli), startujących w dwóch turniejach — recytatorskim i poezji śpiewanej. Festiwal zaszczycił swoją obecnością Prezes Związku Polaków na Ukrainie p. Stanisław Kostecki. Dalej

1

Публікація висловлює лише думки автора/авторів
і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

Polska Platforma Medialna
 
Яндекс.Метрика