Mozaika Berdyczowska

Nr 4 (99) 2011 r.

Obejrzeć koniecznie

Bitwa Warszawska
 

Oglądałem «Bitwę warszawską». Być może napiszemy o niej w «Mozaice», na razie więc krótko. Fabuła nie jest najlepsza. Pomysł na głównych bohaterów - słaby. Ale sama wojna 1920 roku, nazywana w Polsce «polsko-bolszewicka», pokazana jest rewelacyjnie. Poza kilkoma szczegółami wszystko wygląda tak, jak 91 lat temu: mundury żołnierzy polskich i bolszewickich, uzbrojenie. Na potrzeby filmu zbudowano nawet dwa czołgi. Na ekranie szarżują tysiące kawalerzystów, biegną w ataku na bagnety tysiące piechurów, strzelają armaty, lecą samoloty, wybuchają bomby. No i widać co i jak chciał zrobić marszałek Jócef Piłsudski i jak w zwycięstwie pomogli matematycy, specjaliści od szyfrów, którzy odczytali bolszewickie depesze wojskowe. A także — choć może w uproszczeniu — czego chciał Lenin i bolszewiccy żołnierze. Czyli: trzeba film zobaczyć. Koniecznie.

Piotr Kościński
(dziennikarz «Rzeczpospolitej»)

Героїчне минуле Варшави

Warszawa
 

Влітку 1944 року радянські війська, женучи німців на захід, ступили на землі Речі Посполитої Польщі. З однієї сторони Радянська Армія несла Польщі визволення від гітлерівців, але з другої — вона не дала полякам повної свободи. Згідно планів радянського керівництва, Польща повинна була стати державою, залежною від СРСР. Для цього Радянський Союз, не визнаючи польського еміграційного уряду та його органів на території країни, сприяв утворенню Польського Комітету Національного Визволення, який мав виконувати функції нового уряду. До його складу ввійшли політики, що погоджувались на повну залежність Польщі від СРСР. Новій владі було підпорядковане Військо Польське, сформоване у 1943 році на радянській території. Ці підрозділи воювали пліч о пліч з Червоною Армією. Dalej

Wydarzenia w Polsce

Lipiec—sierpień 2011 r.

Warszawa
 

1 lipca Polska przejęła od Węgier przewodnictwo w Unii Europejskiej. Polska prezydencja wyznaczyła sobie trzy główne zadania: rozwój gospodarczy w UE, bezpieczeństwo (energetyczne, żywnościowe i wojskowe) oraz otwarcie Wspólnoty na inne kraje. Co może być największym sukcesem? — Liczę, że zakończymy rozmowy z Ukrainą o umowie stowarzyszeniowej, że podpiszemy traktat akcesyjny z Chorwacją — mówi Mikołaj Dowgielewicz, pełnomocnik rządu ds. polskiej prezydencji. Głównym akcentem naszego przewodnictwa mają być sprawy polityki wschodniej. A najważniejszym wydarzeniem — szczyt Partnerstwa Wschodniego we wrześniu w Warszawie. — Kluczowa będzie kwestia Ukrainy. Umowa z Kijowem ma dotyczyć rozszerzenia strefy wolnego handlu. Być może uda się ją podpisać, podobnie jak umowy z Mołdawią i Gruzją — mówi Paweł Zerka, analityk z Fundacji Demos Europa. Dalej

Sumienie narodu — ks. Piotr Skarga

Jan Matejko — Kazanie Skargi
 

Dk. Jacek Jan Pawłowicz

W przyszłym roku przypada 400. rocznica śmierci wielkiego Polaka, kapłana i patrioty ks. Piotra Skargi (1536-1612 r.). W związku z tym na swoim ostatnim 100-tnym posiedzeniu dnia 16 września b.r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę, która ustanawia rok 2012 Rokiem ks. Piotra Skargi SJ, a także Janusza Korczaka i Józefa Ignacego Kraszewskiego. Trzy uchwały w tej sprawie przygotowała sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, a za ich przyjęciem posłowie zagłosowali niemal jednomyślnie. Dalej

Żenić się? A po co!

 

Życie i obyczaje ulegają w Polsce poważnym przemianom. Społeczeństwo bogaci się, Polacy coraz swobodniej i częściej podróżują po świecie, stają się bardziej otwarci i tolerancyjni. Ma to też wpływ na pożycie rodzinne. Coraz więcej par żyje na kocią łapę, w konkubinacie, bez ślubu kościelnego czy cywilnego, czyli w związkach partnerskich. Takich związków pojawiało się coraz więcej w minionym dwudziestoleciu, to jest po transformacji ustrojowej. Dalej

Zjazd założycielski Partii Polaków Ukrainy

Zjazd założycielski Partii Polaków Ukrainy
 

Dnia 10 września 2011 w Kijowie odbywał się zjazd założycielski Partii Polaków Ukrainy. Na zjazd przybyli przedstawiciele organizacji polskich z całej Ukrainy. Najliczniejsza delegacja — (24 osoby) przyjechała z rejonu żytomierszczyzny. Liczna delegacja reprezentowała także obwód chmielnicki (23 osoby). Z obwodu winnickiego w zjeździe udział wzięło 15 osób. Wśród przybyłych delegatów było 9 ekonomistów, 11 prawników, 9 przedsiębiorców rolnych, 7 naukowców, 12 radnych i 9 zasłużonych dla polskiej i ukraińskiej kultury. Dalej

Kronika miejska

Lipiec—sierpień 2011

 

Ponad dwadzieścia tysięcy osób zapoznało się z oryginalnym projektem zamieszczonym na stronie internetowej http://foto.berdichev.biz. Są tam codziennie zamieszczane nowe zdjęcia ilustrujące życie Berdyczowa. Projekt wzbogaca się o nowe oddziały, wśród których najbardziej popularny jest «Władze berdyczowskie w zdjęciach». Każdy chętny może na stronie zamieścić swoje fotografie. Raz na miesiąc autorzy najlepszych zdjęć dostają wyróżnienia, a głosują na nich sami internauci. Dalej

Żeby tylko wrócić…

(wspomnienia mojej babci)

Pan Paweł, jego żona Ludmiła Sachniewicz i córki: Renata i Anastazja
 

Każda rodzina na świecie jest zupełnie inna, posiada swój specyficzny koloryt, niepowtarzalne tradycje rodzinne i obyczaje, a jej członkowie zachowują w pamięci wspomnienia o swoich przodkach. Dzisiaj dość trudno opowiadać o rodzinnych korzeniach ze względu na to, że wiele archiwalnych dokumentów zostało zniszczonych podczas II wojny światowej. W pamięci ludzkiej pozostają na zawsze te wydarzenia, które w większości przypadków doprowadziły do zagłady całych rodzin lub pozostawiły głębokie rany w psychice jej członków bez względu na ich narodowość. Dalej

Lato ze Studenckim Klubem Polskim

Wręczenie dyplomów uczestnikom obozu w Żytomierskiej filii Kijowskiego Instytut Biznesu i Technologii (Żytomierz, dn. 8 lipca 2011 r.)
 

Młodzież, która urodziła się i wychowała już w niepodległej Ukrainie słabo jest zorientowana w historii ludności polskiej na terenach Żytomierszczyzny. Osoby do lat osiemnastu już nie pamiętają, czym dla ludzi był Związek Radziecki, co znaczy deportacja mniejszości narodowych, prześladowanie Polaków, Katolików. A to stanowi zagrożenie, że nieznajomość tych strasznych czasów może znów przywołać demony historii. Dlatego za niezbędne uważamy zapoznanie młodzieży z historią swego kraju. Wyjątkowe znaczenie w poznawaniu historii swojego kraju ma poznanie losów konkretnej osoby. Mając to na uwadze, a także w celu pogłębienia znajomości języka i kultury polskiej od dwóch lat Studencki Klub Polski wspólnie z Żytomierską filią Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii organizuje letni obóz dla dzieci pochodzenia polskiego z terenów Żytomierszczyzny. Rekrutacja uczestników obozu odbywa się na zasadzie konkursu — uczniowie nadsyłają do komitetu organizacyjnego opracowania-prezentacje historii swej «Małej Ojczyzny» oraz historię swojej rodziny. Autorzy najlepszych prac otrzymują zaproszenie na tygodniowy pobyt w Obozie Letnim Języka i Kultury Polskiej. W 2010 i 2011 roku w obozie wzięło udział około 35 uczniów polskiego pochodzenia z Romanowskiego, Czerwonoarmijskiego, Nowograd-Wołyńskiego, Berdyczowskiego, Malińskiego i Baranowskiego rejonu. Dalej

Czytając «Piątą Ewangelię»

Jordan – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 

«Piąta Ewangelia» — zaskakujący tytuł. Wiadomo, że Ewangelie są cztery. Czy piąta Ewangelia w ogóle istnieje? Tak istnieje! Obok historii zbawienia zapisanej w czterech Ewangeliach: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana; istnieje równie ważna geografia i topografia zbawienia. A w niej najważniejsze miejsce zajmuje Ziemia Święta, ziemia Starego i Nowego Przymierza, ziemia patriarchów, królów, proroków i mędrców, a przede wszystkim ziemia Pana Jezusa, Jego Matki, apostołów i początków Kościoła. Postrzegana z perspektywy chrześcijańskiej ma ogromne znaczenie, bo w niej znajdują się korzenie i trwałe źródło naszej wiary. Dalej

1

Публікація висловлює лише думки автора/авторів
і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

Polska Platforma Medialna
 
Яндекс.Метрика