Mozaika Berdyczowska

Janusz Kurtyka

Janusz Kurtyka
 

Wśród pasażerów prezydenckiego samolotu, który rozbił się 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem znajdował się prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka.

Dla zwolenników — sprawny organizator, zapełniający białe plamy w historii Polski. Dla przeciwników — manipulujący teczkami orędownik czarno-białej wizji historii. Niezależnie od tego, kim był Janusz Kurtyka, dzięki jego pracy jako prezesa IPN wiemy dziś o historii PRL znacznie więcej niż wcześniej.

Janusz Kurtyka był z wykształcenia historykiem — ukończył studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2000 r. był doktorem habilitowanym nauk historycznych. Specjalizował się w mediewistyce, był autorem ok. 140 publikacji. Dalej

Bronisław Komorowski prezydentem RP

Bronisław Komorowski
 

Nowym prezydentem Polski został dotychczasowy marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, reprezentujący Platformę Obywatelską. Otrzymał 53,01 proc. głosów, gdy jego rywal, były premier Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości — 46,99 proc.

Wygrała polska demokracja, co widać po frekwencji — mówił Bronisław Komorowski tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników. — Zróbmy wszystko, by ta prezydentura była prezydenturą wszystkich Polaków — dodał. — Chodźmy razem! — zwrócił się zarówno do swoich zwolenników, jak i przeciwników. Dalej

Jałta

Katolicy na Krymie

Jałta, Liwadia
 

Pierwszym, który przyniósł na Krym Słowo Boże był św. Andrzej Apostoł. W XIII w. mnisi greccy, którzy ukrywali się przed prześladowaniami ikonoklastów (zwanych inaczej obrazoburcami), założyli pierwsze klasztory w jaskiniach w rejonie Sewastopola i Bachczysaraju, które funkcjonowały do XV wieku, a ich ruiny zachowały się do dziś. Interesującą kartą w historii Kościoła Katolickiego na Krymie jest obecność w XIII-XIV w. przesiedleńców genueńskich, którzy osiedlili się wzdłuż całego wybrzeża Krymu. W tym okresie na półwyspie funkcjonowało pięć biskupstw (eparchii) i wiele klasztorów, zwłaszcza franciszkańskich i dominikańskich. Po upadku Konstantynopola (1453) Krym znalazł się pod władzą Turcji. Jednak w Chanacie Krymskim chrześcijanie cieszyli się swobodą wyznaniową. Renesans katolicyzmu na Krymie przypada na początek wieku XIX, kiedy na te ziemie przyjeżdżają przesiedleńcy z Polski, Francji, Niemiec i Czech. Kościół katolicki prowadził duszpasterstwo na półwyspie właśnie wśród tych przesiedleńców, którzy tworzyli lokalna wspólnotę. Po rewolucji Październikowej 1917 roku wielu z nich wyemigrowali, a niektórzy — na czele z symferopolskim biskupem Aleksandrem Frizonem — cierpiąc prześladowania oddali swoją życie za wiarę. Kolejnym ciosem dla wspólnoty katolickiej na Krymie było wysiedlenie Niemców (1941), którzy w tym czasie stanowili większość wiernych. Dzisiaj znaczącą część istniejących parafii katolickich stanowią przesiedleńcy z Centralnej i Zachodniej Ukrainy, a także ludność miejscowa. Dalej

Przedsiębiorczość w cenie

Przedsiębiorczość w cenie
 

Światowy kryzys gospodarczy szczęśliwie ominął Polskę. Złożyło się na to wiele czynników. Są one wnikliwie analizowane przez ekonomistów i polityków. Uważa się, że jednym z nich była stosunkowo mała zależność polskiej gospodarki od eksportu, który stale rośnie, ale nie jest nadal tak znaczący jak w przypadku innych krajów. A rynek wewnętrzny okazał się chłonny i stabilny. Polacy nie ulegli też panice, nie zareagowali nerwowo na wieści napływające ze świata i nie zaczęli wykonywać nerwowych ruchów, na przykład nie wycofali swych oszczędności z banków. Spokojnie i z rozwagą zachował się rząd Donalda Tuska. Nie uległ podszeptom opozycji, aby zwiększyć deficyt i wpompować miliardy złotych sztucznie w gospodarkę. Pilnie śledził zachwianie na rynkach światowych i w porę oraz skutecznie reagował na zagrożenia. Dalej

Kronika miejska

Lipiec—sierpień 2010 r.

Kronika miejska
 

Uroczyste otwarcie nowego wydziału w przedsiębiorstwie «TIS-Polisia»  Sp. z o. o.
W Berdyczowie dnia 12 sierpnia 2010 r. w przedsiębiorstwie «TIS-Polisia» Sp. z o. o. odbyło się uroczyste otwarcie nowego wydziału wytwórstwa materiałów ozdobnych. W ceremonii otwarcia nowoczesnego kompleksu wzięli udział goście honorowi z Berdyczowa, Kijowa i obwodu żytomierskiego. Słowa powitania do zgromadzonych skierowali: Prezydent Berdyczowa Wasyl Mazur, naczelny dyrektor kompanii «TIS» A. K. Popil i inni. Nowy wydział o powierzchni 1736 m² przystosowany jest do pracy siedmiu linii technologicznych, z których dwie już funkcjonują. W najbliższym czasie kampania planuje powiększyć wydział o dalsze 1300 m². Znajdą się tam kolejne cztery maszyny oraz magazyn gotowej produkcji. Dalej

Przez czerwony step

Nowa książka Piotra Kościńskiego

Przez czerwony step
 

W czerwcu 2010 r. Warszawie wyszła drukiem nowa książka autorstwa Piotra Kościńskiego pod tytułem «Przez czerwony step». Utwór ten jest dalszym ciągiem akcji, która ma początek w pierwszej książce tegoż autora «Przez czerwoną granicę» i rozpoczyna się podanym niżej wstępem... Dalej

W poszukiwaniach rodzinnych śladów

List do redakcji

Wujek Edward z rodziną
 

Nazywam się Halina Orzeł. Jestem córką Adama a wnuczką Antoniego Kossakowskiego.

Mój ojciec urodził się 29 grudnia 1898 roku w majątku Bystrzyk koło Berdyczowa. Jego rodzicami byli Teofila (z domu Oleksicz) i Antoni Kossakowski. Rodzina była liczna. Ojciec mój miał 6 rodzeństwa — 5 starszych sióstr i młodszego brata. Siostry nazywały się: Sabina, Władysława, Róża, Regina i Maria, brat — Edward. Nie wiem kiedy się urodził i gdzie (1900 r.?, prawdopodobnie w Berdyczowie). Rodzina była wyznania rzymsko-katolickiego, zatem w księgach parafii św. Barbary w Berdyczowie powinny znajdować się zapisy dotyczące dat urodzenia, chrztu, itp. (W Bystrzyku była tylko cerkiew.) Pisałam w roku ubiegłym do parafii kościoła farnego św. Barbary — ale nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Miałam wielką nadzieję, że uda mi się odkryć karty historii rodu mojego ojca. Niestety, tak się nie stało. Dalej

 
Яндекс.Метрика