Mozaika Berdyczowska

Nr 1 (108) 2013 r.

Boże Narodzenie — Godne Święta

 

Boże Narodzenie – Godne Święta
«Zapalcie światła na Ziemi,
narodził się nasz Pan,
spod nieba gwiazd promienie
posłanie niosą nam.
Zapalcie światła na Ziemi,
niech płonie ognia blask,
Dziś Boże Narodzenie
radości niesie czas.»

Pierwsza i najstarsza wzmianka o obchodach Bożego Narodzenia pochodzi z 354 roku. Jest to zapis dotyczący sprawowania liturgii tego święta, zamieszczony w chronografie rzymskim.

Boże Narodzenie po staropolsku nazywano Godami, Godnimi, lub Godnymi Świętami. Ono było i dotychczas pozostało nie tylko wielkim świętem kościoła katolickiego, ale i także niezwykłym i niepowtarzalnym w swej atmosferze świętem domowym i rodzinnym. W polskich obchodach świątecznych Bożego Narodzenia najważniejsza jest Wigilia, obchodzona 24 grudnia. W znanych powszechnie wierzeniach ludowych jest to dzień i wieczór czarodziejski i cudowny. Niezliczone legendy opowiadają, jak to w noc wigilijną kwiaty zakwitają pod śniegiem, ziemia drży z radości oraz zwierzęta mówią ludzkim głosem. Powiadano, że "jaka wigilia - taki cały rok". Tego wieczoru dotrzymywano się ścisłego postu i robiono przygotowania świąteczne. Dalej

Trudna zima w Berdyczowie

 

Kiedyś w naszym mieście bardzo wygodnie się żyło i mieszkało. Za czasów sowieckich wielu ludzi chciało osiedlić się w Berdyczowie: wojskowi rezerwiści, mieszkańcy wsi, młodzi specjaliści i inni przedstawiciele społeczeństwa sowieckiego. Dzięki okolicznym wsiom w Berdyczowie zawsze dobrze działał bazar, gdzie można było tanio kupić zdrowe artykuły spożywcze. W mieście było wiele miejsc pracy, ponieważ działały wielkie zakłady przemysłowe: fabryki «Progres», «Komsomolec», cegielnia, cukrownia, garbarnia, browar, mleczarnia, zakład produkcji konserw, kombinat mięsny, piekarnia, fabryka obuwia, szwalnia, fabryka meblowa. W mieście lokowało się wiele jednostek wojskowych, działało kilka Domów Kultury, bibliotek, kin.

Nasze miasto ze światem łączyła dobra komunikacja kolejowa i autostradowa. Pociągiem stąd można było wyjechać w jakimkolwiek kierunku. Stacja «Berdyczów» była znana w świecie. Nawet w piosenkach o tym śpiewano: «A pociąg cicho jechał na Berdyczów...». Dalej

Kronika miejska

Styczeń—luty 2013

 

Święto żołnierzy–internacjonalistów
Co roku 15 lutego mieszkańcy Berdyczowa składają hołd pamięci swoim rodakom, którzy, ryzykując własnym życiem, wykonali swoją wojskową służbę, biorąc udział w działaniach wojennych na terytoriach innych państw.

Na wezwanie Ojczyzny, wtedy, gdy inni ludzie żyli normalnym życiem w czasie pokoju, żołnierze-internacjonaliści płacili wysoką ceną za udział Związku Radzieckiego w konfliktach zbrojnych. Zadziwiając swoją odwagą i męstwem cały świat, często szli na śmierć, wykonując rozkazy dowództwa i święcie wierząc w fantazje sowieckiej propagandy o tym, że bronią pokoju na całym świecie, jak to robili w czasie II wojny światowej ich rodzice i dziadkowie.

Według oficjalnych danych w czasie działań wojennych w Afganistanie zginęło 13833 obywateli radzieckich, a wśród nich 2378 mieszkańców Ukrainy. Dalej

O edukacji

 

«Takie będą Rzeczpospolite, jakie w niej młodzieży chowanie» — pisał w XVIII wieku jeden z wybitnych działaczy oświatowych ks. Stanisław Staszic. Zdanie to cytują obecnie z upodobaniem wszyscy kolejni reformatorzy oświaty w Polsce, w przekonaniu, że to ich projekt okaże się najbardziej skuteczny i poprawi stan polskiego szkolnictwa. Okazuje się jednak, że im więcej reform i więcej wokół nich hałasu, tym gorzej się dzieje w polskich szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, jak to jest możliwe, że w dobie powszechnego dostępu do książek i środków masowego przekazu, w dobie Internetu i nowoczesnych metod dydaktyczno-wychowawczych systematycznie spada poziom nauczania, a zachowanie dzieci i młodzieży bardzo często budzi najwyższe zaniepokojenie. Dalej

Od kiedy euro

 

Na otwarciu forum ekonomicznego w Krynicy we wrześniu 2008 r. premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska w najbliższym czasie, po spełnieniu wymaganych kryteriów, przystąpi do strefy europejskiej waluty i euro zamieni złotego. Jako datę tej zamiany wyznaczono rok 2012. napisałem o tej koncepcji w Nr 5 «Mozaiki Berdyczowskiej» w 2008 r. w tekście Pt. «Euro zamiast złotego».

Niebawem jednak wybuchł światowy kryzys gospodarczo-finansowy. A tylko głupiec przy ostrym wahaniu kursów walutowych i zawirowaniach gospodarczych mógłby się odważyć na realizację takiego pomysłu. Odłożono go więc na półkę. Obecnie jednak do tego się zamiaru powraca. Bo do wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty zobowiązaliśmy się przy wstępowaniu do Unii Europejskiej w 2004 roku i Polacy to zaakceptowali w referendum o przystąpieniu do tej Unii. Dalej

1

Публікація висловлює лише думки автора/авторів
і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

Polska Platforma Medialna
 
Яндекс.Метрика