Mozaika Berdyczowska

Nr 5 (106) 2012 r.

Wspomnienia z wakacji

 

Każdy człowiek potrzebuje dobrego odpoczynku po pracy. Najczęściej ludzie odpoczywają latem i dlatego cały rok obmyślają, w jaki sposób z korzyścią spędzić swój czas wolny.

Jestem zwolenniczką dobrze zaplanowanego kulturalno-oświatowego odpoczynku w Polsce, podczas którego można byłoby udoskonalić swoje umiejętności językowe oraz zwiedzić piękne polskie zabytki.

W tym roku jako nauczycielka języka polskiego miałam możliwość pojechać do Cieszyna i do Poznania. Dalej

List do redakcji

 

Szanowni Państwo.

Proszę pozwolić że się przedstawię. Nazywam się, Witold, Ryszard Iskrzycki. Mieszkam w Polsce na Pomorzu środkowym, w miejscowości Krępa Słupska, w Gm. Słupsk.

Moje zainteresowania ziemią Żytomierską (i nie tylko), wynikają z faktu zasiedlenia tych terenów przez własną rodzinę na przestrzeni ostatnich kilku stuleci.

Dotyczy to rodu Iskrzycki herbu «Jelita» oraz jego więzi rodzinnych z przedstawicielami innych znanych rodzin zamieszkujących Wołyń, takich jak: Daszkiewicze, Wyszpolscy, Makowscy, Brudniccy, Kosteccy, Pieregudy, Ejsmontowie, również więzi z rodem Wygowskich.

W czasie swojej krótkiej podróży po dzisiejszej Ukrainie, odwiedzałem miejsca wymieniane w dokumentacji archiwalnej, związane ściśle z historią mego rodu a więc głównie okolice Owrucza, Korostenia, Kaniewa, Czerkasów, Żytomierza i Berdyczowa. Dalej

Co łączy Polaków

 

Panuje opinia, że Polacy są podzieleni, że toczą jałowe spory, że trudno im się dogadać. A w rezultacie traci na tym całe społeczeństwo i kraj. Istotnie, od dłuższego okresu mamy wyraźną linię podziału w dwóch co najmniej sprawach: katastrofy smoleńskiej i oceny obecnego rządu koalicyjnego PO-PSL na czele z premierem Donaldem Tuskiem. Dalej

Kronika miejska

Wrzesień—październik 2012

Berdyczów
 

Wybory w Berdyczowie
W niedzielę, 28 października mieszkańcy Berdyczowa dokonali wyboru, głosując na swoich kandydatów. Nad procedurą wyborczą i dotrzymaniem przepisów prawnych bacznie czuwali liczni obserwatorzy. Nad przestrzeganiem prawa czuwali także członkowie komisji wyborczych w dzielnicach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i dzielnic władze lokalne zorganizowały całodobowy dyżur przedstawicieli organów ścigania. Ogólnie można powiedzieć, że wybory w Berdyczowie przeszły spokojnie bez większych wykroczeń czy ekscesów. Dalej

Niespokojne życie wsi Agatówka

 

Kiedyś zaprosiła mnie do siebie moja koleżanka Jadwiga Jarowa (z domu Kowalska), posiadaczka Karty Polaka, która jest przewodniczącą grupy mieszkańców wsi Agatówka rejonu berdyczowskiego obwodu żytomierskiego. Powiedziała mi, że w jej wsi miała miejsce kolejna awantura i znów trzeba było walczyć o swoje prawa i przetrwanie. Jaki był powód tej awantury? Dalej

1

Публікація висловлює лише думки автора/авторів
і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

Polska Platforma Medialna
 
Яндекс.Метрика