Mozaika Berdyczowska

Nr 4 (111) 2013 r.

Powstanie styczniowe w życiu Dominika Szaniawskiego

 

Eugeniusz Czerniecki
Kandydat nauk historycznych
Starszy współpracownik naukowy
Muzeum-siedziby Pamięci
Iwana Kozłowskiego w Marianówce

Powstanie styczniowe w życiu Dominika Szaniawskiego
Powstanie styczniowe na Prawobrzeżnej Ukrainie było przede wszystkim wybuchem uczuć patriotycznych młodzieży, która dorastała na wzorcach Tadeusza Kościuszki i poezji Adama Mickiewicza. Ci młodzi ludzie byli gotowi w duchu ofiary poświęcić się bez reszty dla ojczyzny i wierzyli w potęgę wartości moralnych. Jednak ich próby agitacji wśród ukraińskich chłopów nie przyniosły zamierzonego rezultatu, a nawet często ich finał był tragiczny. Były to czasy, kiedy chłopi dopiero, co uwolnieni od pańszczyzny, przejmowali się jedynie problemem uwłaszczenia, przy pomocy rządu, części majątków ziemiańskich. Dlatego też pomiędzy chłopami i ziemianami zaistniał ostry konflikt dotyczący ziemi. To właśnie przez ten konflikt wielu powstańców zginęło z rąk chłopów, których nawoływali oni do wspólnej walki o wolność. Reszta została skazana przez władze na katorgę i zesłanie. Dalej

Wydarzenia w Polsce

Lipiec—sierpień 2013

 

Atak na polską bazę w Afganistanie
Dziesięciu polskich żołnierzy zostało rannych podczas ataku na polską bazę Ghazni w Afganistanie. Tak zuchwałego ataku na polskich żołnierzy jeszcze nie było. W przeciągu kilku dni to już trzeci poważny incydent w Afganistanie. 24 sierpnia w czasie akcji zginął chorąży Mirosław Łucki. Bardzo doświadczony żołnierz wojsk specjalnych. Później doszło do ostrzału bazy, a w środę o godzinie 13:30 czasu polskiego do ataku. Już dawno sytuacja w Afganistanie nie była taka napięta. To zła wiadomość dla Polaków, ale jeszcze gorsza dla Afgańczyków. Za kilka miesięcy koalicyjne wojska opuszczą Afganistan na dobre. A wtedy kraj znów pogrąży się w chaosie. Talibowie czują się mocni. Polacy właśnie boleśnie to poczuli. Dalej

Kronika miejska

Lipiec—sierpień 2013

 

Decyzja w cenie ponad 3,5 mln
Niedawno na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej Berdyczowa została podjęta decyzja o obniżeniu cen za wywóz i utylizację śmieci, co zostało wcześniej zatwierdzone i weszło w życie dn. 1 marca 2013 roku. Powodem takiej decyzji był list dyrektora «Polesia-ekosfery», w którym proszono, aby tymczasowo ustalić taryfę usuwania i utylizacji śmieci dla mieszkańców Berdyczowa w wysokości 6 hrywien i 35 kopiejek na osobę, a nie 7 hrywien i12 kopiejek, jak to planowano wcześniej. Dalej

MSZ zawodzi

 

Od ponad piętnastu lat współpracuję z mediami polskimi na Ukrainie, aktualnie z dwumiesięcznikiem «Mozaika Berdyczowska» i kwartalnikiem «Krynica» w Kijowie. Zgodnie z grafikiem do połowy lipca, do rąk czytelników powinny już dotrzeć cztery numery «Mozaiki Berdyczowskiej» i trzeci już numer «Krynicy», a tymczasem drukarnię opuścił tylko jeden numer «Mozaiki» i ani jeden «Krynicy». Podobnie jest z wieloma innymi pismami polskimi na Wschodzie. Dlaczego? Dalej

1

Публікація висловлює лише думки автора/авторів
і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

Polska Platforma Medialna
 
Яндекс.Метрика