Mozaika Berdyczowska

Spotkanie nauczycielskie w Stryju

Stryj
 

W dniach od 21 do 24 października br. w Stryju odbyło się kolejne seminarium dla nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego. Na to spotkanie przyjechało dwudziestu uczestników z Ukrainy i Polski: Dowbysza, Kamieńca-Podolskiego, Berdyczowa, Kalinówki, Żytomierza, Tarnopola, Łucka, Czerniowiec, Krasiłówa, Przemyśla, Strzelczyska. Dalej

Kultura — duszą narodu

XI Dni Polskiej Kultury w Berdyczowie

XI Dni Polskiej Kultury
 

W Berdyczowie w dniach od 17-19 września 2010 r. odbyły się XI Dni Polskiej Kultury.

Obchody tych dni rozpoczęły się w piątek 17 września Mszą św. sprawowaną w Klasztorze oo. Karmelitów Bosych w intencji tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia b. r. Potem wszyscy przybyli (goście z Polski i organizatorzy święta) udali się do art-studium «Rizoma» (kierownik Anatol Zalewski), gdzie obejrzeli spektakl przygotowany przez uczestników studium. Po spektaklu zorganizowano zabawę towarzyską dla polskich i ukraińskich artystów. Dalej

Kronika miejska

Wrzesień—Listopad 2010 r.

Berdyczów
 

Rekord wyborczy
Mer Berdyczowa Wasyl Mazur ustanowił ogólno ukraiński rekord, jeśli chodzi o zaufanie wyborców. Uzyskał 82,24% głosów poparcia w czasie wyborów mera w dniu 31 października 2010 r. Takim fenomenalnym rezultatem nie może pochwalić się żadne miasto na Ukrainie. W ten sposób Wasyl Mazur w dalszym ciągu będzie kierować miejscowym samorządem. Drugie miejsce zajął pan Filipczuk, reprezentujący partię «Ukraińska Platforma». Na niego głosowało tylko 4,71% wyborców. Dalej

Вивчаємо наш край

Екскурсія у м. Житомир

Католицький цвинтар на Мальованці
 

Наближається до кінця третій навчальний рік у Суботній Польській Школі. Крім навчальних занять тут організовуються також виїзні екскурсії по історичних місцях нашого регіону, де ще можна віднайти сліди поляків, що протягом багатьох століть проживали на цій землі. Так 8 травня Бердичівським Відділенням Спілки Поляків України була організована екскурсія у м. Житомир. Чудова погода сприяла недалекій, але цікавій подорожі. Dalej

Polakom podoba się Berdyczów

Jerzy Sikora
 

Przeciętni mieszkańcy Berdyczowa nawet nie podejrzewają, że nasze miasto przyciąga uwagę coraz większej liczby obcokrajowców. Przyjeżdżają do nas: Niemcy, Amerykanie, Włosi, Francuzi, Czesi, a najczęściej Rosjanie i Polacy. Nasza skromna prowincja kusi mieszkańców Europy nie tylko swymi historycznymi zabytkami, lecz także jako centrum przemysłowe z wielkimi perspektywami rozwoju.

Jednym z nich jest pan Jerzy Sikora, który często przyjeżdża tu do garbarskiej firmy «Wełes». Z zawodu pan Jerzy jest chemikiem, mieszka w Krakowie. Pan J. Sikora zgodził się udzielić wywiadu dla naszego pisma. Dalej

Różo duchowna, módl się za nami!

Święto Szkaplerznej Matki Boskiej Berdyczowskiej

Koronacja Obrazu Matki Boskiej Berdyczowskiej
 

Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko,
Niepokalana Maryjo Panienko!
Bez pierworodnej zmazy poczęta,
Módl się za nami, Królowo święta!
(Polska pieśń kościelna)

18 lipca katolicy Berdyczowa, całej diec. Kijowsko-żytomierskiej i Ukrainy obchodzili 254 rocznicę koronacji Obrazu Matki Boskiej Berdyczowskiej. Tak jak i w poprzednie lata, na obchody święta przybyli goście honorowi: biskup ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej Jan Purwiński, biskupi z Ukrainy oraz goście z Niemiec, Słowacji, Niderladów i z różnych obwodów Ukrainy. W przeddzień na uroczystości do Berdyczowa, aby ukłonić się cudownej ikonie, zewsząd przyszli wierni pielgrzymi. Dalej

XIX Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej

XIX Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej
 

«Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy, by nas gnębił wróg...
— Tak nam dopomóż Bóg!» [...]

«Rota» Maria Konopnicka

W dn. 11-16 sierpnia 2010 r. już kolejny raz w Przedborzu-Góry Mokre pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza odbył się XIX Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej w 100 rocznicę śmierci poetki. Pan Marszałek serdecznie powitał ponad 200 uczestników z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Jury w składzie: prawnuka Marii Konopnickiej Jana Bieleckiego i praprawnuczki Marii Rajpold oraz Bogusława Nowaka, Janusza Tylmana i Bogusława Olczyka oceniała uczestników według różnych kategorii wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli), startujących w dwóch turniejach — recytatorskim i poezji śpiewanej. Festiwal zaszczycił swoją obecnością Prezes Związku Polaków na Ukrainie p. Stanisław Kostecki. Dalej

Powstanie Warszawskie 1944 roku

Cel walki. Przed Powstaniem. Początek

Powstanie Warszawskie
 

Warszawa, 3 VIII 1944
Odezwa Delegata Rządu, przewodniczącego Rady Jedności Narodowej i dowódcy AK do społeczeństwa

Polacy!

Walka z bronią o wyzwolenie Stolicy rozpoczęta. Delegat na Kraj, Wicepremier Rządu Rzeczypospolitej i Przewodniczący Rady Jedności Narodowej w porozumieniu z Dowódcą Armii Krajowej zdecydowali wystąpienie zbrojne w dniu 1 sierpnia rb.

Trzy dni walki z okupantem przyniosły nam wielkie sukcesy taktyczne i moralne. Oddziały Armii Krajowej opanowały łamiąc opór okupanta większą część Stolicy, wyzwalając jednocześnie w duszach Polaków entuzjazm dla walki i ufność w jej powodzenie. Całe społeczeństwo polskie, a przede wszystkim lud Warszawy, śpieszy ofiarnie z pomocą walczącym. Wszyscy podporządkowali się kierownictwu powstania, oddając do jego dyspozycji swe siły, wykazując dyscyplinę moralną i wysoką ofiarność w działaniu.

Na niejedną przeszkodę napotkamy jeszcze na drodze do zupełnego wyzwolenia, ale zespolone siły całego narodu polskiego podporządkowane Rządowi Polskiemu w Londynie, Krajowej Radzie Ministrów i Dowódcy Armii Krajowej przezwyciężą je tak, jak łamią dziś opór okupanta na ulicach Warszawy masy ludu pracującego — chłopów, robotników i inteligencji, walcząc o Polskę demokratyczną, Polskę sprawiedliwości społecznej ludzi pracy. Niech żyje Polska Niepodległa! Dalej

Czerwona zaraza

Józef Szczepański-«Ziutek», podchorąży AK

Mimo że nikt nie miał już złudzeń, jaki los czeka kraj i Warszawę po wkroczeniu armii sowieckiej, to jednak każdy zdawał sobie sprawę, że tylko od niej zależały dalsze losy stolicy i jej mieszkańców. Ujął to najlepiej żołnierz «Parasola», pchor. Józef Szczepański «Ziutek» w wierszu «Czerwona zaraza», napisanym na Starym Mieście w ostatnich dniach sierpnia.

Józef Szczepański-«Ziutek», podchorąży AK
Czerwona zaraza

Czekamy ciebie — czerwona zarazo
Byś wybawiła nas od czarnej śmierci
Byś nam Kraj przedtem rozdarłszy na ćwierci
Była zbawieniem — witamy z odrazą.

Dalej

Wydarzenia w Polsce

Lipiec—sierpień 2010

Wydarzenia w Polsce
 

• Bronisław Komorowski został zaprzysiężony na prezydenta RP. — Z tą chwilą stał się pan przedstawicielem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej — zwrócił się do niego marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. — Niech pana Bóg prowadzi. Dalej

 
Яндекс.Метрика