Mozaika Berdyczowska

Boże Narodzenie — Godne Święta

Boże Narodzenie – Godne Święta
«Zapalcie światła na Ziemi,
narodził się nasz Pan,
spod nieba gwiazd promienie
posłanie niosą nam.
Zapalcie światła na Ziemi,
niech płonie ognia blask,
Dziś Boże Narodzenie
radości niesie czas.»

Pierwsza i najstarsza wzmianka o obchodach Bożego Narodzenia pochodzi z 354 roku. Jest to zapis dotyczący sprawowania liturgii tego święta, zamieszczony w chronografie rzymskim.

Boże Narodzenie po staropolsku nazywano Godami, Godnimi, lub Godnymi Świętami. Ono było i dotychczas pozostało nie tylko wielkim świętem kościoła katolickiego, ale i także niezwykłym i niepowtarzalnym w swej atmosferze świętem domowym i rodzinnym. W polskich obchodach świątecznych Bożego Narodzenia najważniejsza jest Wigilia, obchodzona 24 grudnia. W znanych powszechnie wierzeniach ludowych jest to dzień i wieczór czarodziejski i cudowny. Niezliczone legendy opowiadają, jak to w noc wigilijną kwiaty zakwitają pod śniegiem, ziemia drży z radości oraz zwierzęta mówią ludzkim głosem. Powiadano, że "jaka wigilia - taki cały rok". Tego wieczoru dotrzymywano się ścisłego postu i robiono przygotowania świąteczne.

20 i 23 grudnia 2012 r. uczniowie uczący się języka polskiego ze Szkoły Ogólnokształcącej nr 27, 21, 22 w Żytomierzu, Gimnazjum Humanistycznego nr 1, 23 w Żytomierzu oraz młodzież szkolna z obwodu Żytomierskiego zaprezentowali przepiękną uroczystość pt. «W kolędowy czas». Serdecznie witała u siebie gości szkoła ogólnokształcąca nr 21 w Żytomierzu na czele z p. dyrektor Swietłaną Reminec. W tym roku ogólna liczba uczestników z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie stanowiła 54 osoby w wieku od 5 do 27 lat. Dzieci i młodzież w ciekawy sposób przedstawiły polski zwyczaj obchodów Wigilii na wsi.

Według najdawniejszych tradycji w całej Polsce w tym dniu w kątach mieszkań stawiano snopy zbóż, a na stole pod obrusem rozścielano siano na pamiątkę narodzenia Jezusa w stajni betlejemskiej.

Widzowie przenieśli się do wiejskiej chaty i podziwiali ładnie przystrojoną choinkę, piękne polskie kolędy i wiersze o narodzeniu Chrystusa. Zielone drzewko w symbolice kościelnej oznacza życie wieczne i pobyt rajski, światełka na drzewku mają przypominać przyjście na świat Jezusa, który rozjaśnia ciemności naszego życia, a ozdoby — dary łaski Bożej. Podtrzymanie ognia w dniu wigilijnym to bardzo stara tradycja. W wielu okolicach palono światło, a piece palono przez całą noc, aby zziębnięte dusze mogły się przy nich ogrzać. Kiedy już wszystko zostało przygotowane, stół świątecznie nakryty, a na wieczornym zimowym niebie ukazała się pierwsza gwiazdka, można było rozpocząć uroczystą wigilijną wieczerzę nazywaną także postnikiem, pośnikiem, bożym obiadem. Dość powszechna w Polsce jest także tradycja dwunastu postnych dań wigilijnych, bo tyle jest miesięcy w roku i tylu apostołów poszło za Jezusem.

Podczas uroczystości Larysa Zaremba z Humanistycznego Gimnazjum nr 23 w Żytomierzu opowiedziała o ceremonii łamania opłatka. Opłatek to chleb czysty, jak ten, co we mszy św. staje się Ciałem Pańskim. Pierwsi chrześcijanie mszę św. nazywali łamaniem chleba. Staropolskim obyczajem pozostawia się przy stole jedno wolne miejsce i dodatkowy talerz — dla podróżnego czyli niespodziewanego gościa.

Miłą niespodzianką dla widzów stał występ Wiktorii Liszczenko w roli wybitnego polskiego poety J. Słowackiego. Uczennica zaprezentowała obecnym jego list do matki z Florencji z 1838 r. Oto fragment tego listu: «Nareszcie dawnym zwyczajem wyciągnąłem źdźbło siana spod obrusa i wyciągnąłem je bez kwiatka. Pani domu, widząc moje zasmucenie, ofiarowała się, że mi drugie wyciągnie: jakoż dobyła źdźbło krótkie bardzo, nie z kwiatkiem, ale z kłosem na końcu... Tłumacz więc sobie, droga moja, że dni moje będą krótkie, ale kłos zostanie po nich: ja tak tłumaczę sam i cieszę się...»

Prawdziwym niespodziewanym gościem na uroczystości stał Eugeniusz Poprocki, student I roku Politechniki Poznańskiej wydziału informatyki. On opowiedział o swoich studiach w Polsce i zachęcił obecnych do nauczania się języka polskiego w szkole. Bardzo się spodobał wszystkim taniec «Przeworski» w wykonaniu Karyny Wygowskiej oraz Denisa Solowja z Polskiego Ludowego Zespołu Tanecznego «Koroliski» pod kierownictwem Zasłużonej dla Kultury Polskiej Ireny Świtelskiej i choreografa Sergiusza Świtelskiego.

Po kolacji następuje czas na wyjmowanie gwiazdkowych prezentów, a potem polska rodzina udaje się na Pasterkę. W tym roku od św. Mikołaja wszyscy uczestnicy dostali ciekawe polskie książki, artykuły szkolne oraz plecaki. Sponsorami wystąpili: Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling (USA) (p. dyrektor Renata Rudnicka), Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago (p. dyrektor Ewa Koch), KSP im. św. Jadwigi Królowej w Lublinie (p. dyrektor Jadwiga Ożóg) oraz Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza (Prezes p. Józef Adamski).

Z całego serca dziękujemy naszym sponsorom, ludziom dobrego serca, za okazaną pomoc i życzymy dużo radości, szczęścia i Bożego błogosławieństwa w Nowym 2013 Roku.

Cudowne święto «W kolędowy czas» na długo zostanie w pamięci jak dzieci, tak i dorosłych dzięki świątecznej miłej atmosferze przy blasku świec.

«Białe Boże Narodzenie
Najpiękniejsze z świąt dziecięcych
Pozostaniesz nam wspomnieniem
żywej baśni i czymś więcej...»

Wiktoria Zubarewa,
główny organizator święta

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz
 
Яндекс.Метрика