Mozaika Berdyczowska

Wydarzenia z ostatnich lat PRL

Strajk w Stoczni Gdańskiej

1980
3 IX – Porozumienie między stroną rządową a strajkującymi podpisano także w Jastrzębiu. Skończyło się tym samym «gorące lato» 1980 r., które przyniosło solidarny protest całego społeczeństwa i zmusiło władze do respektowania potrzeb i oczekiwań obywateli.

6 IX – VI Plenum KC PZPR zwolniło Edwarda Gierka z funkcji I sekretarza KC PZPR z powodu choroby serca. Jego miejsce zajął Stanisław Kania.

17 IX – W Gdańsku na spotkaniu przedstawicieli Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich NSZZ «Solidarność» powołano Komisję Krajową. Jej przewodniczącym został Lech Wałęsa.

9 X – Czesław Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.

1981
5-10 IX – W gdańskiej hali «Olivia" odbył się I Zjazd «Solidarności». Druga tura tego Zjazdu trwała od 26 września do 7 października. Zjazd podjął m. in. uchwałę Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. W Zjeździe tam uczestniczyli opozycjoniści wszystkich orientacji politycznych. Na stanowisko przewodniczącego związku kandydowali: Andrzej Gwiazda, marian Jurczyk, Jan Rulewski i Lech Wałęsa. Dnia 2 października Zjazd wybrał Lecha Wałęsę.

18 X – generał Wojciech Jaruzelski został I sekretarzem KC PZPR, sprawując nadal urząd premiera i ministra obrony narodowej.

23 X – Rząd podjął uchwałę o wysłaniu do miast i gmin wojskowych grup operacyjnych, które miały pomagać administracji i mieszkańcom. «Dziennik Telewizyjny» pokazywał oficerów, doradzających gospodarzom domów, gdzie mają sprzątać. W rzeczywistości było to rozpoznanie sytuacji przed wprowadzeniem stanu wojennego.

1982
8 X – Sejm uchwalił ustawę o związkach zawodowych, delegując jednocześnie NSZZ «Solidarność».

1983
5 X – Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Nagrodę odebrała żona Danuta. Przemówienie Lecha Wałęsy odczytał Bohdan Cywiński.

1984
19 X – Uprowadzono i zamordowano księdza Jerzego Popiełuszkę. Ksiądz Popiełuszko z parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odprawiał co miesiąc msze za ojczyznę i był zaangażowany w działalność «Solidarności». W 1983 r. wszczęto przeciw niemu śledztwo, ale rozprawa nie odbyła się z powodu ogłoszonej amnestii. Popularność księdza jako bezkompromisowego opozycjonisty, który jednak nigdy nie namawiał do nienawiści, rosła, co władzy uznały za niebezpieczne, dnia 19 października ks. Popiełuszko wracał samochodem z Bydgoszczy do Warszawy. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO; jak się później okazało, byli to oficerowie SB. Kierowca księdza, Waldemar Chrostowski, skuty kajdankami zdołał wyskoczyć z samochodu porywaczy, co bez wątpienia później utrudniło ukrycie odpowiedzialności za zbrodnie. Dnia 30 października z zalewu koło Włocławka wydobyto zwłoki księdza. Na jego pogrzebie w żoliborskim kościele było obecnych kilkaset tysięcy ludzi.

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz

Публікація висловлює лише думки автора/авторів
і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

Polska Platforma Medialna
 
Яндекс.Метрика