Mozaika Berdyczowska

Bez szkoły nie ma odrodzenia

Wycieczka do Lwowa
 Wycieczka do Lwowa

Sobotnia Polska Szkoła w Berdyczowie działa już od czterech lat. Staramy się stworzyć w tej placówce dobre warunki dla nauczania dzieci, młodzieży, osób dorosłych i dla pracy nauczycielskiej. Przyjmujemy na szkolenia wszystkich chętnych.

Dzięki dofinansowaniu Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie» i Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» mamy już sporo podręczników od języka polskiego, historii, geografii, dużo słowników, encyklopedii, atłasów historycznych i geograficznych. W roku 2010 przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» zostały zorganizowane dwie wycieczki dla uczniów i ich rodziców do Żytomierza (maj 2010 r.) i do Lwowa (listopad 2010 r.); kupiliśmy nowe meble do wyposażenia czytelni, gdzie nie tylko uczniowie szkoły, lecz także wszyscy mieszkańcy Berdyczowa mogą pracować z literaturą polską. Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.

Sobotnia Skoła w Berdyczowie
 Sobotnia Skoła w Berdyczowie

W Berdyczowie istnieją wszystkie możliwości dla tych, kto chce nauczyć się języka polskiego, pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie kultury i tradycji narodowej, dziejów narodu polskiego. Jedyne, co do tego jest potrzebne, to chęć i zainteresowanie własnymi korzeniami, losami swoich przodków. I ilość takich osób powiększa się, co potwierdza wzrost zainteresowania kulturą i językiem polskim wśród mieszkańców naszego miasta.

W sobotę do Szkoły przychodzi ponad 60 uczniów o różnych kategoriach wiekowych, żeby wziąć udział w zajęciach z języka, historii, geografii, kultury polskiej. W bibliotece zbierają się miłośnicy książki polskiej, żeby nie tylko wypożyczyć nowe pozycje, lecz również dowiedzieć się o ostatnich wydarzeniach w Polsce, w Stowarzyszeniu, w środowisku polonijnym. Siedziba szkoły stała się swojego rodzaju wysepką polskości w Berdyczowie.

Sobotnia Skoła w Berdyczowie
 Sobotnia Skoła w Berdyczowie

Sobotnia Szkoła nadal rozwija się. W przyszłym roku planujemy wprowadzić do planu nauczania nowy kurs języka polskiego dla młodzieży, która będzie zdawała egzaminy na studia w Polsce. Chcemy także, żeby nasze dzieci rozwijały się duchowo i dlatego zaprowadzimy kurs etyki chrześcijańskiej. Szkolnictwo polskie na Ukrainie jest ostoją polskości i nasza organizacja kieruje swoją działalność na rozwój Szkoły Sobotniej, która już ma swoje napracowania i doświadczenia edukacyjne: uczennica Anna Hałaburda posiadła pierwsze miejsce na miejskiej olimpiadzie języka polskiego, a w zeszłym roku na olimpiadzie obwodowej Anna posiadła drugie miejsce. Teraz będzie brała udział w olimpiadzie okręgowej w Chmielnickim.

Sobotnia Skoła w Berdyczowie
Sobotnia Skoła w Berdyczowie

W szkole na zasadach społecznych działają miejscowi nauczyciele, nie jednorazowo szkoleni na kursach metodycznych w Polsce i dobrze władający językiem polskim. Polskiego uczą Larysa Wermińska, Walentyna Koleśnik i Karolina Szewczuk, historii — Wiktor Koziński, geografii — Irena Rozwadowska, polskiej kultury muzycznej — Walenty Jerochin. Biblioteką opiekuje się pani Maria Podgrodecka. Najaktywniejsze uczniowie pochodzą z rodzin Szukajło, Chrustickich, Gonczaruk, Pawłowicz, Bętkowskich, Góralskich, Pawliw, Nowakowskich, Kłoczkowskich, Kozińskich, Pacholiwieckich, Razgonowych, Chmielnickich. Rodzice z wymienionych rodzin są zainteresowani powrotem do polskich korzeni swoich dzieci i dlatego wysyłają ich do naszej szkoły. Niestety, dość często można spotkać osoby pochodzenia polskiego, które interesują się działalnością Szkoły wyłącznie w celach korzystnych. Kierują uwagę nie na osiągnięcia swoich dzieci i ich obecność na lekcjach, a na wyjazdy na kolonie letnie, darmowe wycieczki i prezenty bożenarodzeniowe, uzyskanie Karty Polaka w celu otrzymania długotrwałej wizy. Kiedy dowiadują się, że Szkoła tego nie zapewnia, to przestają wcale interesować się placówką.

Ubolewamy za los dzisiejszych dzieci, które mają bardziej rozległe możliwości niż nasze pokolenia, wychowane za czasów sowieckich. Teraz każdy młody człowiek o polskiej narodowości może dostać się na studia wyższe do Polski, albo studiować na Ukrainie, pobierając stypendium Fundacji «Semper Polonia». Trzeba tylko dążąc do lepszej przyszłości mozolnie pracować nad swoim doskonaleniem, nad zrealizowaniem planów i marzeń. W tym każdemu może pomóc nasza skromna szkółka, która już cztery lata jest ostoją polskości w ukraińskim mieście Berdyczowie.

Izabella Rozdolska

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz

Публікація висловлює лише думки автора/авторів
і не може ототожноватися з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради Міністрів

Polska Platforma Medialna
 
Яндекс.Метрика