Mozaika Berdyczowska

Zjazd założycielski Partii Polaków Ukrainy

Zjazd założycielski Partii Polaków Ukrainy
Zdjęcie: Denis Manyło

Dnia 10 września 2011 w Kijowie odbywał się zjazd założycielski Partii Polaków Ukrainy. Na zjazd przybyli przedstawiciele organizacji polskich z całej Ukrainy. Najliczniejsza delegacja — (24 osoby) przyjechała z rejonu żytomierszczyzny. Liczna delegacja reprezentowała także obwód chmielnicki (23 osoby). Z obwodu winnickiego w zjeździe udział wzięło 15 osób. Wśród przybyłych delegatów było 9 ekonomistów, 11 prawników, 9 przedsiębiorców rolnych, 7 naukowców, 12 radnych i 9 zasłużonych dla polskiej i ukraińskiej kultury.

Zgodnie ze statutem «Partia Polaków na Ukrainie» jest dobrowolnym stowarzyszeniem obywateli, którzy reprezentują interesy obywateli Ukrainy pochodzenia polskiego i całego narodu Ukrainy w systemie państwowo-politycznym. Założona została w celu budowania lepszej przyszłości naszego państwa.

Powstała partia ma za zadanie zapewnienie praw i wolności każdego obywatela i polepszenia materialnego i kulturalnego dobrobytu ludności Ukrainy, zaspokojenia kulturalnych i oświatowych potrzeb obywateli Ukrainy, rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków z innymi państwami i dalszej integracji Ukrainy do Unii Europejskiej.

Przewodniczący nowostworzonej partii Stanisław Kostecki

«Partia Polaków na Ukrainie» postawiła sobie także za cel budowanie społeczeństwa obywatelskiego, realizację demokratycznych wartości opartych na moralności chrześcijańskiej, promocję przyspieszenia integracji Ukrainy do Unii Europejskiej, wzrost zainteresowania inwestycyjnego naszym państwem.

Przewodniczący partii, prezes Związku Polaków na Ukrainie Stanisław Kostecki w swoim wystąpieniu powiedział: «My, Polacy, tworzymy partię dla przemian demokratycznych w kraju, dla wsparcia naszych praw».

Kierując się w swej działalności zasadami demokracji, równości, humanizmu, tolerancji, sprawiedliwości, partia polityczna ma na celu istotne zmiany dalszego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego życia narodu ukraińskiego.

Katarzyna Razgonowa

Podziel się linkiem:

Komentarze

KIA

11:22

11 Października 2011 r.

Poczta autora
Партія Поляків України - Partia Polaków Ukrainy -

http://vkontakte.ru/video10814527_160869367
Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz
 
Яндекс.Метрика