Mozaika Berdyczowska

Prezentacja książki Jarosławy Pawluk

Z wiarą i miłością

Na terenie obwodu Żytomierskiego aktywnie działa społeczność polska — liczne organizacje społeczne, zespoły polonijne, szkółki sobotnio-niedzielne, regularnie odbywają się festiwale polonijne. W tym gronie unikatowym zjawiskiem jest działalność poetki i tłumaczki Jarosławy Pawluk.

Pani Jarosława Pawluk urodziła się w 1932 roku w Brodach na Lwowszczyźnie. W czasie drugiej wojny światowej została przez hitlerowców wywieziona z rodziną do Niemiec. Po zakończeniu wojny wróciła na Ukrainę. Po studiach filologicznych na Uniwersytecie Lwowskim pracowała jako nauczycielka. Od lat 70-tych mieszka i pracuję na Żytomierszczyźnie.

Jeszcze w czasach Związku Radzieckiego pani J. Pawluk zaczęła uczyć języka polskiego w miasteczku Lubar i w okolicznych wioskach. W końcu lat 80-tych pani Jarosława aktywnie włączyła się do ruchu polonijnego — stała na czele Lubarskiego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie, zaczęła pisać wiersze w języku polskim. Pierwsze próby poetyckie w 1991 roku wydrukowano w kwartalniku «Rota». Następnie, jej wiersze publikowano w «Dzienniku Kijowskim» oraz w innych gazetach i czasopismach polskich i polonijnych. Pani Jarosława Pawluk — jako osoba twórcza — nie ogranicza się jedynie do pisania wierszy, układa również melodie do własnych utworów, a także tłumaczy utwory znanych poetów (M. Konopnicka, I. Franko, L. Ukrainka) na język polski i ukraiński. Obecnie w dorobku pani Jarosławy Pawluk znajduje się około 10 zbiorków poezji. Za najbardziej znaczący w jej dorobku czytelnicy i krytycy uznali przekład na język ukraiński książki «Mojżesz» M. Konopnickiej oraz książki I. Franki na język polski (ukazała się ona w 2008 roku).

Jako nauczycielka, poetka, działaczka polonijna pani Jarosława Pawluk uczestniczy w różnych spotkaniach, seminariach, okrągłych stołach, występuję przed młodzieżą z wykładami, organizuje i uczestniczy w wieczorach poetyckich. Jarosława Pawluk jest również laureatką konkursu im. Marii Konopnickiej.

Bez względu na ciężką chorobę pani Jarosława bezustannie pracuje — tłumaczy na język polski utwory poetów ukraińskich, na język ukraiński utwory polskie; sama pisze wierszy w języku polskim; wydaje swoje wspomnienia. W 2010 roku dzięki wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i pomocy Obwodowej Organizacji Społecznej «Studencki Klub Polski» wydany został kolejny tom jej utworów «Z wiarą i miłością». Książka została wysłana do szkół i uczelni wyższych gdzie naucza się języka polskiego, organizacji społecznych i instytucji polonijnych na całej Ukrainie oraz do około 40 adresatów w Polsce. Praca pani Jarosławy wysoko została oceniona przez czytelników.

Studencki Klub Polski wspólnie z Domem Polskim w Zytomierzu 15 maja br. zorganizowały spotkanie poetyckie z okazji prezentacji tomu «Z wiarą i miłością». W wypełnionej sali Domu Polskiego (w spotkaniu uczestniczyło około 50 osób — studenci, wykładowcy, działacze polonijni) zabrzmiała muzyka Fryderyka Szopena — ulubionego kompozytora pani Jarosławy — w wykonaniu pianistki Ireny Pawluk. Przy akompaniamencie autorka zaprezentowała własne utwory poświęcone tragedii Katyńskiej. Wiersze z nowego tomu recytowali uczniowie szkoły nr 36 im. Jarosława Dąbrowskiego oraz studenci Żytomierskiej filii Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii pod kierownictwem nauczycielki języka polskiego pani Anny Nikieszyn. Laudacje pod adresem pani Jarosławy Pawluk wygłosili wykładowcy Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego, koledzy-poeci, prezesi organizacji polonijnych obwodu.

Pani Jarosława Pawluk nie ustaje w pracy, ofiarowując czytelnikom najnowszy tom, już pracuje nad następnym — na jej małej ojczyźnie, w Brodach, w najbliższym czasie ukaże się biograficzna książka-wspomnienia. Życie, działalność — społeczna, poetycka, pedagogiczna, aktywna pozycja życiowa pani Jarosławy Pawluk były i pozostają wzorcem dla wielu ludzi. Życzymy pani Jarosławie natchnienia i energii dla dalszej twórczości.

Irena Perszko

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz
 
Яндекс.Метрика