Mozaika Berdyczowska

Jak lepiej uczyć polskiego

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny istnieje już ponad dziesięć lat. Prezesem Stowarzyszenia jest Mirosława Starowierow. Pani Mirosława zawsze bardzo twórczo podchodzi do organizacji seminariów dla nauczycieli języka polskiego.

12 kwietnia 2011 r. w Żytomierzu odbyło się seminarium na temat «Nauczanie języka polskiego, jako czynnik harmonizacji stosunków międzynarodowych». To seminarium można podzielić na trzy części.

W pierwszej, nauczycielka języka polskiego z Berdyczowa Walentyna Koleśnik opowiedziała o wykorzystaniu filmów w nauczaniu języka polskiego. Każdy z uczestników seminarium otrzymał materiały metodyczne oraz płyty z filmami Andrzeja Maleszki z cyklów «Magiczne Drzewo 1» i «Magiczne Drzewo 2». Nauczyciele języka polskiego obejrzeli jeden z siedmiu filmów pod tytułem «Drewniany pies» A. Maleszki z cyklu «Magiczne Drzewo 1». Celem takiej lekcji jest przygotowanie uczniów do świadomego odbioru (rozumienia) tekstu i filmu, motywowanie do czytania ze słuchu. Pani Walentyna Koleśnik bardzo ciekawie opowiedziała o efektywnych metodach nauczania języka polskiego na takich lekcjach. Uczestnicy seminarium bardzo aktywnie wymieniali się doświadczeniami w prowadzeniu podobnych lekcji. Można śmiało powiedzieć, że takie seminaria to droga ku podwyższaniu poziomu nauczania języka polskiego.

W drugiej części seminarium pani Mirosława Starowierow opowiedziała o osobliwościach organizacji zajęć fakultatywnych języka polskiego dla uczniów klas średnich i starszych w aspekcie harmonizacji stosunków międzynarodowych. Nauczyciele zapoznali się z osobliwościami organizacji zajęć fakultatywnych i wymienili się doświadczeniami ze swoimi kolegami. Omówienie przybrało formę bardzo ożywionej dyskusji.

W kolejnym punkcie każdy nauczyciel otrzymał teczkę z materiałami metodycznymi i był aktywnym uczestnikiem bardzo ciekawych zajęć, podczas których można było zaprezentować swe umiejętności. Uczestnicy seminarium wyjeżdżali do domów z uczuciem satysfakcji, przekonania i nadziei, że podobne seminaria zawsze będą ubogacające i zachęcające do pracy twórczej nauczycieli języka polskiego Żytomierszczyzny.

P. S. Bardzo dziękujemy organizatorom za seminarium, a szczególnie pani Mirosławie Starowierow.

Zofia Ostaszewska

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz
 
Яндекс.Метрика