Mozaika Berdyczowska

Kronika miejska

Kronika miejska
 

Nowi berdyczowianie przyszli na świat
W pierwszą noc 2021 roku w Berdyczowie urodziło się sześcioro dzieci. Najmłodszym mieszkańcom miasta i ich rodzicom gratulacje złożył mer miasta wraz z zastępcami. Ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne prezenty i gratulacje zostały przekazane za pośrednictwem lekarza naczelnego miasta Larysy Babikowej.

Tylko co trzeci mieszkaniec w wieku produkcyjnym płaci podatki Taki wniosek płynie z rozporządzenia mera miasta z 17 grudnia ubiegłego roku, opublikowanego na oficjalnym portalu Berdyczowa. Dokument nosi tytuł „O polityce informowania i angażowania mieszkańców oraz o zastosowaniu podejścia zorientowanego na płeć przy tworzeniu centrum świadczenia usług administracyjnych Komitetu Wykonawczego Berdyczowskiej Miejskiej Hromady Terytorialnej jako stałej placówki roboczej”.

Choć nie dotyczy on sprawy płacenia podatków, to łatwo wyliczyć, ile osób go uiszcza, na podstawie znajdujących się w nim danych. Otóż w rozporządzeniu napisano, że mieszkańców w wieku produkcyjnym, czyli w przedziale 16-59 lat, jest 43 901, pracuje zaś tylko 14 830. Tymczasem wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych (zatrudnionych) lub prawnych (przedsiębiorcy) tworzą większą część budżetu miasta.

Dane te dotyczą nie tylko mieszkańców Berdyczowa, ale również wsi Skraglówka i Pidgorodne, które niedawno weszły w skład Miejskiej Hromady Terytorialnej (MTH).

Z dokumentu można się też dowiedzieć, że w Zrzeszonej Terytorialnej Hromadzie (OTH; ukr. ОТГ – об’єднана територіальна громада) mieszka: 13 305 dzieci do 15 roku życia, 18 725 osób powyżej 60 roku życia, 4928 inwalidów i osób niepełnosprawnych, 36 644 mężczyzn, 41 287 kobiet, 21376 emerytów (dane dla Berdyczowa), 1184 bezrobotnych, 806 osób znajdujących się pod opieką centrum pomocy socjalnej, 520 dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, 127 sierot, 95 samotnych matek wielodzietnych.

Trwa realizacja przebudowy sieci wodociągowej
Chodzi o projekt modernizacji wodociągów w Berdyczowie z udziałem środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (źródło finansowania pomocy dla państw Partnerstwa Wschodniego i Afryki Północnej) i kredytów międzynarodowych. Mówiło się o tym od wielu lat na zebraniach i posiedzeniach władz miasta różnego szczebla, temat ten podnosiło również wielu kandydatów na stanowisko mera miasta w czasie kampanii wyborczej.

„W mieście jest 176 km rur wodociągowych i blisko 100 km kanalizacyjnych. Mają 50-80 lat” – mówi dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Wodokanał” Konstanty Anuczyn. Według podanych przez niego informacji w ostatnich dwóch lat pęknięć rur nie odnotowano więcej niż wcześniej, chociaż tylko w grudniu 2020 roku było ich 29.

Problemem podstawowym są zatrzaski służące do łączenia rur, których nie wymieniano przez ostatnie 30 lat. Każdy z nich kosztuje minimum 2 tys. hrywien, a wmieście potrzeba ich blisko tysiąc.

Liczący 80 stron tekst umowy grantowej i kredytowej można przeczytać na oficjalnym portalu Berdyczowa. Wynika z niego, że wkład własny miasta w realizację projektu wynosi 50 proc., chociaż poprzednie władze zapewniały mieszkańców, że tylko 10 proc.

Należy sobie życzyć, by Berdyczów miał jak najszybciej wodę dobrej jakości i by do celów spożywczych nie trzeba jej było kupować w butelkach.

Paczki świąteczne dla osób w trudnej sytuacji
Z inicjatywy karmelitów bosych i organizacji „Młodzież Karmelu” już po raz drugi w okresie świąt Bożego Narodzenia odbyła się akcja charytatywna skierowana do ludzi starszych i samotnych, borykających się z problemami finansowymi. W jej ramach osobom tym dostarczono paczki z żywnością i ubraniami.

Po ogłoszeniu w sieciach społecznościowych zbiórki darów nieobojętni na los swych sąsiadów berdyczowianie, nie tylko katolicy, zaczęli przekazywać do klasztoru żywność, pieniądze, odzież i inne niezbędne rzeczy. Okazuje się, że wielu ludzi ma się czym podzielić, w ich domach nie brakuje nieużywanych ubrań czy artykułów gospodarczych, które mogą przydać się osobom biednym, niemogącym ich kupić.

Organizatorzy zapowiadają kontynuację akcji.

Kronika miejska
 

Miasto wobec problemu zanieczyszczenia Hniłopiaci
Tego, że rzeka Hniłopiat’ jest zanieczyszczona ściekami, nie da się nie zauważyć, ponieważ większość wody w kranach jest pobierana właśnie z niej. Dlatego na podstawie rozporządzenia mera Berdyczowa została powołana komisja do zbadania sieci kanalizacyjnej w granicach Hniłopiaci, którą przedsiębiorstwo „Zespół struktur ekologicznych” odprowadza oczyszczone ścieki do rzeki. W jej składzie znaleźli się m.in.: zastępca mera miasta Artem Azizow (przewodniczący komisji), zastępczyni mera miasta ds. mieszkalnictwa i usług komunalnych Ołena Błagodyr, kierownik Wydziału Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i radni Berdyczowa.

28 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, podczas którego zbadano stan wód w rzece w dzielnicy wsi Szwajkówka (rejon berdyczowski), gdzie znajduje się stacja nr 1 SOO „Zespołu struktur ekologicznych”. Pobieżna inspekcja wykazała niezadowalający stan wody, która trafia do rzeki po oczyszczeniu. W pobliżu miejsca zrzutu utrzymywał się zapach ścieków kanalizacyjnych, co może wskazywać na nieodpowiednią jakość wody. Teraz komisja opracowuje plan działań, które mają doprowadzić do rozwiązania problemu zanieczyszczenia rzeki. Kiedy to nastąpi, nikt nie wie.

COVID-19 w Berdyczowie
Według stanu na 31 marca na oddziale zakaźnym Szpitala Miejskiego przebywało 122 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem i 8 z podejrzeniem zakażenia. Prawie stu chorych zostało poddanych terapii tlenowej lub wentylacji mechanicznej. Pacjentami są zarówno ludzie w podeszłym wieku, jak i 40- i 50-latkowie.

Pod koniec marca dla chorych na COVID-19 przeznaczono całe drugie piętro. Na pierwszym piętrze znajduje się oddział intensywnej terapii, oddział dziecięcy, punkt przyjęć oraz gabinet, do którego zgłaszają się mieszkańcy z różnymi problemami zdrowotnymi.

Zaniepokojenie budzi liczba przypadków śmiertelnych spowodowanych koronawirusem. Naczelny lekarz zapewnia, że dane o zgonach dotyczą nie tylko Berdyczowa, ale całego rejonu berdyczowskiego, do którego ostatnio zostały przyłączone takie miasteczka jak Cudnów, Andruszówka, Lubar i inne wsie i osiedla. I przypomina, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sprzyja zahamowaniu rozprzestrzeniania się wirusa i ogranicza przyrost liczby chorych na COVID-19.

Opracowała Iza Rozdolska

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz
 
Яндекс.Метрика