Mozaika Berdyczowska

Sześćdziesiąta rocznica śmierci bpa Adolfa Piotra Szelążka — Pasterza Diecezji Łuckiej

Adolf Szelążek
 

W dniu 9 lutego 2010 r. upłynęło 60 lat od śmierci Pasterza Diecezji Łuckiej bpa Adolfa Piotra Szelążka — świadka wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Rocznicę tę Boża Opatrzność wpisała w Rok Kapłański, który Ojciec Święty Benedykt XVI ustanowił dla Kościoła powszechnego czasem szczególnej modlitwy w intencji kapłanów. Namiestnik Chrystusa na ziemi, znając trudności i zagrożenia wielu kapłanów w ich duszpasterskiej posłudze, a jednocześnie ich ludzkie słabości, postanowił, aby cały Kościół modlił się o ich świętość. Rok ten był też okazją, aby wierni, dla których kapłaństwo jest wielką łaską, a zarazem tajemnicą, lepiej zrozumieli i uświadomili sobie czym jest Chrystusowe kapłaństwo samo w sobie. Jako wzór gorliwości kapłańskiej w trosce o zbawienie dusz Papież wskazał św. ks. Jana Marię Vianeya — Proboszcza z Ars we Francji. Dalej

Pomagamy Wam już 7 lat!

Stowarzyszenie Expatria
 

Stowarzyszenie Expatria to warszawska organizacja zajmująca się finansowaniem pomocy medycznej dla chorych dzieci o polskich korzeniach mieszkających w państwach byłego ZSRR. Nasze stowarzyszenie założyła w 2003 roku doktor Jadwiga Wojtczak — lekarz z ponad 40 letnią praktyką medyczną, która zdobywała doświadczenie lekarskie w Europie, Afryce i Ameryce Północnej.

Ze względu na geograficzną bliskość oraz liczbę mieszkających w tych krajach Polaków szczególną uwagę poświęcamy Białorusi i Ukrainie. Stamtąd, jak na razie, pochodzi większość naszych pacjentów, ale zależy nam, aby docierać do jak najszerszej liczby rodaków i leczyć też te polskie dzieci, które mieszkają w państwach położonych dalej na wschód. Mamy ambicje być wszędzie tam gdzie żyją Polacy. Nie ważne czy to będzie Białoruś, Ukraina, Gruzja, Kazachstan czy Rosja. Dalej

Wystawa z Żytomierza o I. J. Paderewskim w Polsce

Ignacy Jan Paderewski
 

Z okazji 150-tej rocznicy urodzin genialnego pianisty, kompozytora i polityka niepodległościowego Ignacego Jana Paderewskiego, która przypadała 6 listopada 2010 r., Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie i Żytomierskie Obwodowe Muzeum Literatury przygotowały specjalną wystawę. Nazwano ją: «Ignacy Jan Paderewski i Ziemia Żytomierska». Dalej

Kultura ma się dobrze

Kraków
 

Kultura jest wartością, z którą powinno się obcować na co dzień, mieć ją niejako we krwi. Droga do narodowego bogactwa prowadzi przez oświatę, naukę i właśnie kulturę. Dlatego polskie władze, zatroskane najbardziej sprawami gospodarki, budżetu i rynku, baczą na sprawy kultury, jej rozwój i upowszechnianie, pozycję społeczną twórców. Twórcy ci często wytykają rządowi i samorządom, że za mało dbają o kondycję polskiej kultury, że nakłady na ten cel w budżecie państwa powinny wzrosnąć z obecnych 0,55% do 1% ogółu wydatków, że mecenat państwa nad kulturą jest dziś niższy niż w latach Polski Ludowej, że za rzadko sprawy twórczości i sztuki są przedmiotem narodowej debaty itp. W krytyce tej tkwi jądro prawdy. Z drugiej jednak strony należy stwierdzić, iż sprawy kultury mają się w Polsce zupełnie dobrze. Dalej

Spotkanie nauczycielskie w Stryju

Stryj
 

W dniach od 21 do 24 października br. w Stryju odbyło się kolejne seminarium dla nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego. Na to spotkanie przyjechało dwudziestu uczestników z Ukrainy i Polski: Dowbysza, Kamieńca-Podolskiego, Berdyczowa, Kalinówki, Żytomierza, Tarnopola, Łucka, Czerniowiec, Krasiłówa, Przemyśla, Strzelczyska. Dalej

Kultura — duszą narodu

XI Dni Polskiej Kultury w Berdyczowie

XI Dni Polskiej Kultury
 

W Berdyczowie w dniach od 17-19 września 2010 r. odbyły się XI Dni Polskiej Kultury.

Obchody tych dni rozpoczęły się w piątek 17 września Mszą św. sprawowaną w Klasztorze oo. Karmelitów Bosych w intencji tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia b. r. Potem wszyscy przybyli (goście z Polski i organizatorzy święta) udali się do art-studium «Rizoma» (kierownik Anatol Zalewski), gdzie obejrzeli spektakl przygotowany przez uczestników studium. Po spektaklu zorganizowano zabawę towarzyską dla polskich i ukraińskich artystów. Dalej

Kronika miejska

Wrzesień—Listopad 2010 r.

Berdyczów
 

Rekord wyborczy
Mer Berdyczowa Wasyl Mazur ustanowił ogólno ukraiński rekord, jeśli chodzi o zaufanie wyborców. Uzyskał 82,24% głosów poparcia w czasie wyborów mera w dniu 31 października 2010 r. Takim fenomenalnym rezultatem nie może pochwalić się żadne miasto na Ukrainie. W ten sposób Wasyl Mazur w dalszym ciągu będzie kierować miejscowym samorządem. Drugie miejsce zajął pan Filipczuk, reprezentujący partię «Ukraińska Platforma». Na niego głosowało tylko 4,71% wyborców. Dalej

Вивчаємо наш край

Екскурсія у м. Житомир

Католицький цвинтар на Мальованці
 

Наближається до кінця третій навчальний рік у Суботній Польській Школі. Крім навчальних занять тут організовуються також виїзні екскурсії по історичних місцях нашого регіону, де ще можна віднайти сліди поляків, що протягом багатьох століть проживали на цій землі. Так 8 травня Бердичівським Відділенням Спілки Поляків України була організована екскурсія у м. Житомир. Чудова погода сприяла недалекій, але цікавій подорожі. Dalej

Polakom podoba się Berdyczów

Jerzy Sikora
 

Przeciętni mieszkańcy Berdyczowa nawet nie podejrzewają, że nasze miasto przyciąga uwagę coraz większej liczby obcokrajowców. Przyjeżdżają do nas: Niemcy, Amerykanie, Włosi, Francuzi, Czesi, a najczęściej Rosjanie i Polacy. Nasza skromna prowincja kusi mieszkańców Europy nie tylko swymi historycznymi zabytkami, lecz także jako centrum przemysłowe z wielkimi perspektywami rozwoju.

Jednym z nich jest pan Jerzy Sikora, który często przyjeżdża tu do garbarskiej firmy «Wełes». Z zawodu pan Jerzy jest chemikiem, mieszka w Krakowie. Pan J. Sikora zgodził się udzielić wywiadu dla naszego pisma. Dalej

Różo duchowna, módl się za nami!

Święto Szkaplerznej Matki Boskiej Berdyczowskiej

Koronacja Obrazu Matki Boskiej Berdyczowskiej
 

Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko,
Niepokalana Maryjo Panienko!
Bez pierworodnej zmazy poczęta,
Módl się za nami, Królowo święta!
(Polska pieśń kościelna)

18 lipca katolicy Berdyczowa, całej diec. Kijowsko-żytomierskiej i Ukrainy obchodzili 254 rocznicę koronacji Obrazu Matki Boskiej Berdyczowskiej. Tak jak i w poprzednie lata, na obchody święta przybyli goście honorowi: biskup ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej Jan Purwiński, biskupi z Ukrainy oraz goście z Niemiec, Słowacji, Niderladów i z różnych obwodów Ukrainy. W przeddzień na uroczystości do Berdyczowa, aby ukłonić się cudownej ikonie, zewsząd przyszli wierni pielgrzymi. Dalej

 
Яндекс.Метрика