Mozaika Berdyczowska

Промова Юзефа Пілсудського у Вінниці на Поділлі 17 травня 1920 р.

З матеріалів конференції «Разом за свободу»

Józef Piłsudski
 Józef Piłsudski. Zdjęcie z internetu

Польща та Україна витерпіли тяжку неволю. Ці обидві держави зараховуються до тих, в яких панував постійний терор. Від дитинства нас вчили приховувати свої думки. Неволя і переслідування були сталим досвідом обох держав. Польща не може бути вільною, доки навколо панує гасло невільницького підкоряння волі нації насильству та терору. Польща, здобувши найбільший скарб на землі, тобто свободу, вирішила відкинути все, що загрожує свободі, якомога далі від своїх кордонів.

Та у блиску наших багнетів і наших шабель вам не треба бачити нового накидання чужої волі. Я хочу, щоб ви бачили у ньому відблиск своєї свободи. Ваш отаман у своїй гарній відозві пообіцяв якомога швидше скликати вільний парламент у вільній Україні.

Я буду щасливий, коли не я — малий слуга свого народу, але представники польського й українського парламентів встановлять спільну платформу порозуміння. Від імені Польщі я закликаю: хай живе вільна Україна!Przemówienie Józefa Piłsudskiego w Winnicy na Podolu
17 maja 1920 r.

Polska i Ukrainy przeżyły ciężką niewolę. Oba te kraje należą do tych, na których panował stały terror. Już dziecko uczono tutaj, by trzymało na uwięzi swe myśli. Niewola i prześladowanie były stałym udziałem obydwu krajów. Wolna Polska nie może być istotnie swobodną, dopóki naokoło panuje wciąż hasło niewolniczego poddawania woli narodowej przemocy terroru. Polska, osiągnąwszy największy skarb na ziemi, tj. Wolność, zdecydowała się odrzucić wszystko to, co wolności zagraża, jak najdalej od swych granic.

I w błysku naszych bagnetów i naszych szabel nie powinniście widzieć nowego narzucania cudzej woli. Chcę, abyście w nim widzieli odbłysk swej wolności. Ataman wasz w pięknej swej odezwie obiecał zwołać jak najprędzej wolny sejm w wolnej Ukrainie.

Szczęśliwym będę, kiedy nie ja — mały sługa swego narodu, ale przedstawiciele sejmu polskiego i ukraińskiego ustanowią platformę porozumienia. W imieniu Polski wznoszę okrzyk: niech żyje wolna Ukraina!

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz
 
Яндекс.Метрика