Mozaika Berdyczowska

Spotkanie nauczycielskie w Stryju

Stryj
 Zdjęcie: A. Wermińska

W dniach od 21 do 24 października br. w Stryju odbyło się kolejne seminarium dla nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego. Na to spotkanie przyjechało dwudziestu uczestników z Ukrainy i Polski: Dowbysza, Kamieńca-Podolskiego, Berdyczowa, Kalinówki, Żytomierza, Tarnopola, Łucka, Czerniowiec, Krasiłówa, Przemyśla, Strzelczyska.

Seminarium miało miejsce w budynku przedszkola dla dzieci osieroconych im. Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

Stryj
 Zdjęcie: A. Wermińska

Z Przemyśla na zaproszenie przyjechała p. mgr Danuta Szczygieł, która mówiła o teatrze i o tym jak wykorzystać techniki teatralne w praktyce nauczania małych dzieci. Całość spotkania odbyła się w atmosferze gry i zabawy.

Siostra Natalis Gawrysz zaprezentowała zajęcia języka polskiego z dziećmi w wieku 5-6 lat. W trakcie lekcji pokazowej przedstawiła, na ile jest skuteczne zastosowanie gry w nauczaniu języka polskiego. Dzieci szybciej uczą się nowych słów, lepiej skupiają swoją uwagę, współpracują w grupie i posługują się językiem polskim.

Na zajęciach pani Lesi Buhery zapoznaliśmy się z Mandalem (sanskrycki termin mandala oznacza «centrum i to, co, wokół»), jaką rolę odgrywa w życiu człowieka i jak można go wykorzystać w edukacji szkolnej i przedszkolnej.

Stryj
 Zdjęcie: A. Wermińska

Pani Lesia zorganizowała również dla nas wycieczkę po Stryju. W trakcie jej trwania opowiedziała o pochodzeniu nazwy miasta. Najprawdopodobniej miasto wzięło swą nazwę od rzeki Stryj, która znaczy strumień, struga, strumyk. Zapoznaliśmy się także z wybitną postacią, a zarazem mieszkańcem Stryja — Kornelem Makuszyńskim (autor tekstu «Koziołka Matołka»). Ciekawym jest fakt, że król Polski, Jan III Sobieski, pełnił obowiązki starosty tego miasta i dużo pomógł w odbudowie go po najazdach Turków, Tatarów oraz Kozaków.

Na zakończenie seminarium odbyła się wspólna impreza integracyjna pod tytułem «Jarmark talentów». Każdy z uczestników zaprezentował swój talent, którego uczyli się wszyscy. Były to piosenki z tańcem, rymowanki, wierszyki z zastosowaniem ruchu, gry dydaktyczne i różne metody, które mogą pomóc w nauczaniu języka polskiego dla początkujących.

Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z tego spotkania. Każdy pedagog wyniósł dla siebie coś nowego, przydatnego w jego pracy z uczniami.

W imieniu wszystkich chcę podziękować Centrum Metodycznemu w Drochobyczu na czele z panem Adamem Chłopkiem za organizację tych szkoleń. Prowadzącym — za wspaniałą atmosferę na lekcjach, Siostrom Zgromadzenia św. Józefa — za troskliwą opiekę, pani Lesi Buherze — za cierpliwość i życzliwość w stosunku do każdego z nas.

Z wyrazami szacunku uczestniczka seminarium
Alicja Wermińska

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz
 
Яндекс.Метрика