Mozaika Berdyczowska

Wydarzenia w Polsce

Lipiec—sierpień 2013

Atak na polską bazę w Afganistanie
Dziesięciu polskich żołnierzy zostało rannych podczas ataku na polską bazę Ghazni w Afganistanie. Tak zuchwałego ataku na polskich żołnierzy jeszcze nie było. W przeciągu kilku dni to już trzeci poważny incydent w Afganistanie. 24 sierpnia w czasie akcji zginął chorąży Mirosław Łucki. Bardzo doświadczony żołnierz wojsk specjalnych. Później doszło do ostrzału bazy, a w środę o godzinie 13:30 czasu polskiego do ataku. Już dawno sytuacja w Afganistanie nie była taka napięta. To zła wiadomość dla Polaków, ale jeszcze gorsza dla Afgańczyków. Za kilka miesięcy koalicyjne wojska opuszczą Afganistan na dobre. A wtedy kraj znów pogrąży się w chaosie. Talibowie czują się mocni. Polacy właśnie boleśnie to poczuli.

Wakacje w Sejmie
Nie tylko w polskim parlamencie sierpień to okres urlopowy. W niektórych krajach posłowie mają prawnie uregulowany płatny urlop. W innych, podobnie jak w Polsce, deputowani nie mają formalnie urlopu, a na wypoczynek wykorzystują przerwę w pracach parlamentów. W Polsce Sejm i Senat obradują w sposób ciągły. Posiedzenia odbywają się w terminach ustalanych przez władze parlamentu. Zgodnie z tradycją, posiedzenia Sejmu i Senatu nie są zwoływane w sierpniu.

Zarobki polityków: trzy razy więcej niż średnia krajowa
Zarobki i przywileje polskich polityków zwykłego obywatela mogą przyprawić o zawrót głowy. Nie należą do najwyższych w Europie, ale w większości zachodnich państw nie odbiegają one wiele od średniej pensji. U nas w tym fachu zarabia się miesięcznie przynajmniej trzy średnie krajowe pensje. Kilkanaście tysięcy złotych netto pensji miesięcznie, darmowe mieszkanie, limuzyny, podróże, niekontrolowany czas pracy, a nawet... dozwolony alkohol w pracy to codzienność dla polityka. Jeśli dodać do tego ochronę zapewnioną przez immunitet, zawód polityka jawi się jako łakomy kąsek na rynku pracy.

Prezydent, najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej, który stoi na straży bezpieczeństwa i suwerenności państwa, zarabia około 20 tysięcy złotych brutto, czyli 14 tysięcy złotych na rękę, stoi na pierwszym miejscu urzędniczej listy płac. Ma do dyspozycji Pałac Prezydencki i Belweder oraz kilka rezydencji. Zasadnicze wynagrodzenie prezydenta wynosi 12 tysięcy 365 złotych brutto. Otrzymuje on także dodatek funkcyjny w wysokości 5 tysięcy 299 złotych oraz dodatek za wysługę lat – w sumie 20 tysięcy 138 złotych brutto.

Dyskryminacja Polaków na rynkach pracy w Unii Europejskiej
Wiceprzewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Ryszard Legutko w interpelacji skierowanej do Komisji Europejskiej wyraża swoje zaniepokojenie praktykami mającymi na celu ograniczenie swobodnego przepływu i pobytu na terytorium państw członkowskich obywateli Unii oraz ich rodzin, co bezpośrednio dyskryminuje Polaków na rynku pracy w Unii Europejskiej. «Art. 45 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi o fundamentalnych swobodach UE, w tym swobodzie przepływu osób. Uzupełnieniem art. 45 jest dyrektywa o prawie obywateli Unii i członków oraz ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.» — powiedział Ryszard Legutko. W interpelacji Ryszard Legutko zwraca uwagę, że 9 września br. na wniosek holenderskiego ministerstwa pracy i polityki społecznej ma odbyć się szczyt, na którym będzie się poszukiwać rozwiązań mających na celu ograniczenie możliwości zatrudniania obywateli Unii Europejskiej pochodzących ze wschodniej części wspólnoty. W interpelacji Ryszard Legutko zwrócił się do Komisji o przedstawienie konkretnych działań, które Komisja Europejska zamierza podjąć w obronie art. 45 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który mówi o swobodnym przemieszczaniu się na terytorium Unii, w celu zapobiegania podobnym dyskryminującym praktykom w przyszłości.

Wywóz śmieci zdrożał w lipcu o 47,6 proc.!
Największy wpływ na inflację w lipcu miał 1,2-proc. wzrost cen dotyczący mieszkania - poinformował Główny Urząd Statystyczny w komunikacie. Użytkowanie mieszkania podrożało w lipcu o 4,7 proc., a opłaty za wywóz śmieci o 47,6 proc. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wzrosty cen w zakresie mieszkania (o 1,2 proc.), transportu (o 1,1 proc.), a także rekreacji i kultury (o 0,6 proc.).Na obniżenie wskaźnika inflacji wpłynęły natomiast niższe ceny odzieży i obuwia (o 2,7 proc.) oraz żywności i napojów bezalkoholowych (spadek 0,3 proc.). Wyjaśniono, że w lipcu br., w związku z wyprzedażą kolekcji sezonowej, ceny obuwia obniżyły się o 3,7 proc., a odzieży — o 2,3 proc. Użytkowanie mieszkania podrożało w lipcu o 4,7 proc. W związku ze zmianą przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach, w lipcu br. zanotowano znaczny wzrost opłat w gospodarstwach domowych za wywóz nieczystości (śmieci) — o 47,6 proc. Zaznaczono, że udział grupy «wywóz nieczystości (śmieci)» w wydatkach gospodarstw domowych na towary i usługi konsumpcyjne ogółem wynosi 0,78 proc., a na grupę «użytkowanie mieszkania i nośniki energii» — 3,74 proc.

Wydarzenia w Polsce

Masowe upadłości w polskiej gospodarce
Rządzący coraz częściej mówią o nadchodzącym tzw. odbiciu w polskiej gospodarce w II półroczu tego roku, natomiast z sądów gospodarczych płyną informacje o coraz bardziej masowych upadłościach przedsiębiorstw. Właśnie firma Euler Hermes (zajmująca się ubezpieczaniem należności handlowych), opublikowała dane dotyczące upadłości ogłaszanych przez polskie sądy gospodarcze w lipcu tego roku (dane te dotyczą tylko upadłości ogłaszanych przez sądy orzekanych na podstawie prawa upadłościowego). W lipcu sądy gospodarcze ogłosiły upadłość aż 98 przedsiębiorstw (w lipcu 2012 roku ogłoszono upadłość 75 przedsiębiorstw). Obrót tych firm w poprzednim roku wynosił około 2 mld zł, a zatrudnienie około 3,5 tysiąca osób. W gospodarce rynkowej, upadłości są normą taką jak powstawanie nowych firm ale o aktualnej kondycji gospodarki, informuje między innymi ilość i potencjał firm, które zwracają się do sądów z takimi wnioskami. Niestety od roku 2008 ilość upadłości w polskiej gospodarce z roku na rok rośnie i to bardzo wyraźnie. W roku 2008 było ich «tylko» 425, w roku 2009 już 673, w roku 2010 znowu więcej bo 691, a w 2011 aż 730. Do tej pory pod tym względem rekordowy był rok 2012. Według danych wspomnianej firmy Euler Hermes w roku 2012 w Polsce upadło aż 941 firm czyli aż 28% więcej niż rok wcześniej. Branżą najbardziej dotkniętą bankructwami jest ciągle budownictwo. W tym sektorze upadło w 2012 roku 273 firmy (blisko 1/3 wszystkich upadłości) czyli aż o 87% więcej niż w roku ubiegłym. Właśnie w związku z finalizacją przygotowań do Euro 2012, a także kończeniem się wydatkowania środków finansowych z budżetu UE na lata 2007—2013, rząd Donalda Tuska obiecywał branży budowlanej boom inwestycyjny, a niestety mamy największą w Europie falę upadłości w tej branży. Niestety ta fala upadłości już nie tylko w sektorze budowlanym jest kontynuowana także w 2013 roku. W I kwartale tego roku upadło aż 240 spółek (ciągle chodzi o spółki, których upadłości ogłaszają sądy) i pod tym względem był to najgorszy kwartał w polskiej gospodarce od 8 lat. Z kolei do końca lipca sądy gospodarcze ogłosiły upadłość już 581 przedsiębiorstw (w roku 2012 w tym samym okresie sądy ogłosiły 547 upadłości), a więc o 7 % więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i to z kolei jest najgorszy wynik od 10 lat. I znowu upada najwięcej spółek budowlanych. W miesiącu lipcu upadło ich aż 33 (na 98 upadłych firm) i jest to zadziwiające zjawisko w środku sezonu budowlanego.

Najnowsze zmiany w prawie
Maksymalna wysokość świadczeń na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przysługujących cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w okresie pierwszych 6 miesięcy dla osoby samotnie gospodarującej została podniesiona do 1260 zł miesięcznie (dotychczas 1.175 zł miesięcznie).

W związku z powyższym zmieni się również maksymalna wysokość świadczeń na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przysługujących cudzoziemcowi:
1) w okresie pierwszych 6 miesięcy:
a) w rodzinie 2-osobowej — do kwoty 882 zł na osobę,
b) w rodzinie 3-osobowej — do kwoty 756 zł, na osobę,
c) w rodzinie liczącej 4 osoby i więcej — do kwoty 630 zł na osobę;
2) w okresie od 7 do 12 miesiąca:
a) dla osoby samotnie gospodarującej — do kwoty 1134 zł,
b) w rodzinie 2-osobowej — do 793,80 zł na osobę,
c) w rodzinie 3-osobowej — do 680,40 zł na osobę,
d) w rodzinie liczącej 4 osoby i więcej — do 567 zł na osobę.
Zmiana wejdzie w życie 26 września 2013 r.

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz
 
Яндекс.Метрика