Mozaika Berdyczowska

Kronika miejska

Lipiec—sierpień 2012

Odwołana wizyta
Wiadomość o planowanej wizycie premiera Ukrainy M. Аzarowa do Berdyczowa szybko obiegła całe miasto, nie zostawiwszy obojętnym żadnego z mieszkańców. Przewodniczący rządu zamierzał wziąć udział w ceremonii uroczystego otwarcia nowej stacji filtrów, która nareszcie da mieszkańcom miasta normalną, zdatną do picia wodę. Przyjazd Premiera zaplanowano w przeddzień Dnia Niepodległości Ukrainy 23 sierpnia. Dlatego ludzie z niecierpliwością czekali, aby zobaczyć jeśli nie samego Mykołę Аzarowa, to chociażby jego znakomity orszak. Do przyjazdu Premiera sumiennie przygotowywały się służby komunalne, porządkując tereny wzdłuż trasy, którą miał jechać premier Azarow. Jednak do naszej redakcji trafiła informacja, że Mykołę Аzarowa w Berdyczowie z chlebem-solą wskutek nieznanych przyczyn gościć nie będziemy mieli okazji, bo nieoczekiwanie premier odwołał swoją wizytę. W związku z tym uroczystość otwarcia stacji filtrów i nowego przedszkola przesunięto na bliżej nieokreślony termin. Stąd też w najbliższym czasie mieszkańcy Berdyczowa nadal będą pili niezdatną do użytku wodę z kranu, i czekać, kiedy nareszcie władze miejskie zaczną troszczyć się o zwykłych ludzi, a nie o to, jak najlepiej zaprezentować się przed wysoko postawionymi urzędnikami państwa.

Berdyczowski wodociąg nie spełnia podstawowych standardów
Nikt z mieszkańców Berdyczowa nie jest zadowolony, z jakości usług naszego wodociągu, ponieważ jakość wody pitnej jest fatalna. Tego samego zdania są funkcjonariusze terytorialnego Urzędu Nadzorczego w obwodzie Żytomierskim, którzy przeprowadzili stosowną kontrolę w МKP «Berdyczówwodokanał».

Podczas kontroli ujawniono 26 naruszeń obowiązujących norm i aktów prawnych. Oto niektóre z nich: pracownicy przedsiębiorstwa nie odbyli szkoleń i nie przeszli sprawdzianów w zakresie wiedzy i reguł ochrony pracy; personel, który pracuje w obiektach szczególnie niebezpiecznych, nie jest wyposażony w maski przeciwgazowe; termin przydatności filtrów do masek przeciwgazowych już dawno minął; środki osobistej ochrony nie przeszły specjalistycznej kontroli; nie ma sygnalizatorów gazowych dla ustalenia poziomu gazu w chloratorni.

W związku z drastycznym naruszeniem norm bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie zabroniono wykonywać prace w studniach i na wysokości, a także w pompowni, chloratorni i na urządzeniach dźwigowych.

Do odpowiedzialności administracyjnej pociągnięto kierownika МKP «Berdyczówwodokanał», polecając jednocześnie jak najszybsze usunięcie stwierdzonych zaniedbań.

Bezrobotni Berdyczowa otrzymali szansę zarobić przed wyborami
Wybory dla mieszkańców Berdyczowa są nie tylko okazją do poparcia konkretnych sił politycznych, ale także jest to możliwość dodatkowego zarobku. Dlatego niektórzy z nich, dla pieniędzy, zgadzają się pracować nawet dla swoich ideowych przeciwników. Powszechnie wiadomo, że z początkiem kampanii wyborczej pojawia się duża ilość miejsc pracy i bezrobotni chętnie idą pracować, jako obserwatorzy, agitatorzy i członkowie komisji wyborczych. Jednak nie wszyscy, gdyż inni mieszkańcy miasta, zarejestrowani w Urzędzie Pracy, nie spieszą się aby dołączać do tej grupy, gdyż myślą, że gdy podejmą się takiego zajęcia to mogą im zmniejszyć zasiłek dla bezrobotnych, albo w ogóle wykreślić z rejestru. Jednak zgodnie z szóstym artykułem 47 Prawa Ukrainy «O wyborach deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy» (z dnia 17.11.2011 roku Nr 4061-VI) praca bezrobotnych, związana z organizacją przygotowań i przeprowadzenia wyborów, nie stanowi podstawy do wykreślenia takich osób z ewidencji bezrobotnych w Urzędzie Pracy jako tych, którzy szukają pracy, albo zawieszenia wypłacanego im zasiłku dla bezrobotnych i innych rodzajów pomocy. Ten przepis dotyczy wszystkich bezrobotnych, którzy zgłaszają się do pracy w komisjach w czasie wyborów, czy to na podstawie stałej, czy też cywilnoprawnej umowy. Jednak osoby zarejestrowane w Państwowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni, które złożyły pisemny wniosek do tego urzędu o swoim zatrudnieniu na okres kampanii wyborczej, czasowo zostają wykreślone z ewidencji od pierwszego dnia ich zatrudnienia. Osoby bezrobotne mogą być również wykorzystane do różnorodnych płatnych prac społecznych w związku z wyborami. Być może, wyścigi wyborcze nie przyniosą przeciętnym obywatelom życia lepszego, jednak mogą pomóc, przynajmniej niektórych, zarobić dodatkowe pieniądze.

Kryminał
We wtorek, 14 sierpnia do Кorolowskiego Oddziału Milicji w Żytomierzu zgłosiła się młoda dziewczyna z Berdyczowa oświadczając, że stała się ofiarą oszustwa. Zeznała jak nieznany mężczyzna, nadużywając jej zaufania i udając zakochanego w niej kawalera, okradł ją z kosztowności na sumę do półtora tysięcy hrywien. Organy ścigania Obwodowego Centrum sprawnie zareagowały na zgłoszenie oszukanej panienki, i w ciągu kilku godzin zatrzymały 38-letniego mężczyznę z Winnicy, który jest podejrzewany o dokonanie tego przestępstwa. Teraz zatrzymany przebywa w Коrolowskim Oddziale Rejonowym, gdzie jest przesłuchiwany przez pracowników milicji. Trwa śledztwo mające na celu wyjaśnienie ile jeszcze naiwnych dziewczyn zostało ofiarami atrakcyjnego «kawalera».

Niebezpieczne przysmaki z lasu
Do 1 sierpnia w obwodzie żytomierskim odnotowano cztery wypadki zatrucia grzybami, w tym dwa w Berdyczowie. Na szczęście z tych czterech nieprzyjemnych wydarzeń tylko jeden wypadek zakończył się zejściem, kiedy lekarzom nie udało się uratować życia osoby zatrutej grzybami. Każdego lata po nastaniu grzybowego sezonu zdarzają się wypadki zatrucia. Jednak ilość zbieraczy grzybów nie maleje, a na odwrót wzrasta. Niestety wielu zbieraczy grzyby trujące myli z jadalnymi. Pewni siebie i swojej wiedzy nie chcą słuchać poleceń specjalistów od grzybów. Skutek takiej lekkomyślności jest jeden: ciężkie zatrucie i długi proces leczenia, a często nawet zgon osoby poszkodowanej.

Najgorsze jednak jest to, że razem z niefortunnym grzybiarzem na łóżko szpitalne trafiają i członkowie jego rodziny, a także koledzy i znajomi, przypadkowo zaproszeni na przygotowaną ze świeżo nazbieranych grzybków kolację. Całe szczęście, że tego roku masowych wypadków otrucia jeszcze nie odnotowano, jednak lekarze są w pogotowiu aby udzielić pomocy osobom, które skosztowały niebezpiecznego przysmaku z lasu.

Wybory 2012. Berdyczów — rekordzistą obwodu co do ilości kandydatów do Rady Najwyższej
Centralna Komisja Wyborcza opublikowała dane o kandydatach do Rady Najwyższej, a na obradach 11 i 13 sierpnia zarejestrowano kolejnych 13 kandydatów do Parlamentu Ukrainy z sześciu okręgów wyborczych obwodu żytomierskiego. Są wśród nich i tacy, którzy będą kandydować w jednomandatowym okręgu wyborczym № 63 w centrum Berdyczowa. Nasz okręg posiada najwięcej pretendentów na fotele deputackie, ponieważ chęć udziału w wyborach wykazało od razu aż 18 osób. To jest o pięć osób więcej, aniżeli w Centrum Obwodowym, gdzie zarejestrowało się trzynastu kandydatów.

Problemy z windami
Niektórzy mieszkańcy bloków w naszym mieście często skarżą się na zbyt wysokie, z ich punktu widzenia, opłaty za korzystanie z wind, na ich przestarzały stan i inne problemy, które stale pojawiają się przed mieszkańcami piętrówek. Przez długi czas ich narzekania pozostawały bez odgłosu, i oto teraz terytorialny zarząd Nadzoru Państwowego obwodu żytomierskiego wysłuchał skarg ludzi i ... wyłączył w Berdyczowie od razu 14 wind. Fachowcy tej instytucji przeprowadzili kompleksową kontrolę techniczną stanu wind w WRŻEP Nr 3. Okazało się, że wiele wind znajduję się w bardzo złym stanie, i mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców bloku, którzy z nich korzystają. W roku bieżącym w obwodzie żytomierskim łącznie wstrzymano pracę 110 wind: Żytomierz — 68 wind; Коrosteń — 36 wind; Nowograd-Wołyński — 6 wind. Kiedy zepsute windy zostaną naprawione — niewiadomo. Mieszkańcom z wyższych pięter pozostaje przyzwyczaić się do chodzenia na górę po kilka razy na dzień.

Sto lat to nie granica — udowodnił sędziwy mieszkaniec Berdyczowa
Życie przeżyć nie pole przejść — o prawdziwości tego ludowego porzekadła już dawno przekonał się mieszkaniec naszego miasta Kazimierz Grabski, który 25 lipca skończył sto dwa lata. Człowiek ten przeżył dwie wojny, przedwojenny i powojenny głód, osobiście brał udział w walkach o wyzwolenie ziemi ojczystej, gdzie został ranny w nogę, wskutek czego nie dotarł do Berlina. I w dniu swoich urodzin były żołnierz II Wojny Światowej, a dzisiaj skromny emeryt, przyjmował gratulacje nie tylko od rodziny i bliskich, ale i od przedstawicieli władz miejskich. Oprócz Kazimierza Grabskiego w Berdyczowie są jeszcze trzy osoby, których wiek przekroczył 100 lat, i które nadal cieszą swą obecnością na tym świecie swoich bliskich i krewnych. Swoją długowieczność Jubilat przypisuje temu, że praktycznie nigdy w ciągu całego życia nie gniewał się na nikogo i nie denerwował się na próżno, przyjmując każdą sytuację z uśmiechem na twarzy. Za zasługi wojenne został odznaczony medalami: «Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej wojnie ojczyźnianej 1941-1945 r.», «Za bojowe zasługi», orderem «Za męstwo III stopnia» i jeszcze wieloma innymi nagrodami. Nie zważając na sędziwy wiek, pan Kazimierz czuje się doskonale, wychowuje prawnuki, szczyci się dwoma wnukami i cieszy się swoją jedyną córką.

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz
 
Яндекс.Метрика