Mozaika Berdyczowska

Sprawozdanie mera o pracy w roku 2011

Stało się już tradycją, że w Berdyczowie na początku roku mer miasta Wasyl Mazur składa przed mieszkańcami sprawozdanie. Odwiedza różne dzielnice Berdyczowa i odpowiada na pytania ludności. W jeden z czwartków stycznia mer wystąpił w Domu Oficerów, gdzie spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Czerwona Góra, a nazajutrz przeprowadził spotkanie z wyborcami w sali widowiskowej szkoły ogólnokształcącej nr 17 w rejonie Zakładu Mięsnego, gdzie opowiadał o osiągnięciach i problemach władz miejskich w roku 2011.

Podstawową sprawą, na którą zwrócił uwagę mer, był budżet miasta w 2011 roku, który został w pełni zrealizowany. W minionym roku miasto otrzymało z budżetu państwa dotacje w kwocie 73,3 mln hrywien oraz subwencje w wysokości 85,0 mln hrywien. Wszystkie pensje należne pracownikom sfery budżetowej na dzień 01.01.12 zostały wypłacone.

W 2011 roku na przeprowadzenie remontów kapitalnych z budżetu państwa przeznaczono w sumie 9,2 mln hrn., na budowę stacji filtrów — 7,2 mln hrn., na modernizację wind 1,2 mln hrywien i na remont dróg 0,8 mln hrywien.

Mer podkreślił, że w ciągu 11 miesięcy 2011 roku przychód przedsiębiorstw przemysłowych z ich produkcji wyniósł 812,3 mln hrn., co jest o 44,9 % więcej niż w tym samym okresie roku 2010. Straty przedsiębiorstw niedochodowych w ciągu 10 miesięcy 2011 roku w porównaniu z 2010 rokiem zmniejszyły się z 42,9 % do 36,4 %. Polepszył się wynik finansowy ekonomicznej działalności przedsiębiorstw, który po raz pierwszy wyniósł 18,2 mln hrn.

W 2011 roku zaobserwowano również wzrost inwestycji zagranicznych, które stanowią 18,2 mln USD. Inwestycje w kapitale zakładowym w mieście za styczeń—wrzesień 2011 roku wyniosły 54,6 mln hrn., czyli o 10,2 % więcej niż w takim samym okresie 2010 roku. Na chwilę obecną w mieście swój kapitał inwestują firmy z 14 państw świata. Największe wskaźniki mają reprezentanci Cypru, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji, na których przypada 74,1 % inwestycji Berdyczowa (13,5 mln dolarów USA). W inwestycyjnej współpracy bierze udział 29 przedsiębiorstw miasta.

Mer Mazur zauważył również, że w ewidencji Centrum Zatrudnienia znajduje się 1615 bezrobotnych obywateli, co jest o 2 % mniej, niż w poprzednim roku, a ilość zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu z odpowiednim okresem 2010 roku zmalała o 3 %. Zmniejszenie ilości bezrobotnych uzyskano dzięki nowym miejscom pracy, gdyż w 2011 roku w mieście otwarto 11 nowych placówek handlowych, jedną restaurację na 16 miejsc i dwa obiekty usługowe. Postały również nowe miejsca pracy po otwarciu nowych linii produkcyjnych w już istniejących przedsiębiorstwach.

Co się tyczy obrony praw konsumentów, to w ciągu 2011 roku rozpatrzono 343 skargi, w wyniku których obywatelom wypłacono odszkodowania na sumę 138,8 tys. hrn.

Mer zwrócił szczególną uwagę na podstawowe osiągnięcie 2011 roku — zakończenie zewnętrznych prac budowlanych stacji filtrów, która od rozpoczęcia budowy pochłonęła 26, 2 mln hrywien, z których 18,7 mln hrn. dał budżet państwa i zaledwie 7,5 mln hrn. z budżet miasta.

W 2011 roku z budżetu miasta pokryto także: przeprowadzenie remontu kapitalnego jezdni niektórych ulic, co w sumie wyniosło 1146,5 tys. hrywien; bieżące remonty na sumę 526,0 tys. hrywien; kapitalny remont chodników i wewnętrznych wjazdów w budynkach mieszkalnych na sumę 634,1 tys. hrn. Przeprowadzono bieżący remont urządzeń drenażowych i kanałów ściekowych, postawiono na ulicach miasta znaki drogowe (odremontowano 135 szt. I postawiono nowe — 228 szt.). Już trzeci rok trwa remont kapitalny placu Październikowego, który powinien wkrótce zakończyć się i stać się centralnym miejscem rozrywki.

Mer mówił także o realizacji programu «Edukacja Berdyczowa 2009—2011». Rzeczywiście w minionym roku, dzięki sumom przekazanym z budżetu miasta udało się polepszyć materialno-techniczną bazę placówek dydaktycznych, zakupiono 30 komputerów i urządzeń multimedialnych, telewizory; 10 radioodtwarzaczy; 3 systemy akustyczne; 15 podgrzewaczy wody; 6 lodówek; 3 zamrażalki; 5 pralek; 5 maszynek do mielenia mięsa; 3 patelnie elektryczne; 30 ręczników elektrycznych; 195 stołów i 465 krzeseł. Przeprowadzono remonty pomieszczeń szkolnych na kwotę 92 tys. hrywien.

Szczególną uwagę Mer zwrócił na rozwój sportu. W minionym roku miejscowi sportowcy wzięli udział w 50-ciu różnych zawodach sportowych na poziomie obwodu, ogólnokrajowym i międzynarodowym. Aby sportowcy mieli gdzie ćwiczyć przeprowadzono częściowy remont pomieszczeń stadionu «Szkirianyk», zagospodarowano południową część trybun stadionu «Postęp» (281 tys. 194 hrn.) oraz przeprowadzono remont w miejskiej pływalni (remont sufitu — 43 tys. 176 hrn., wstawiono 5 okien, zakupiono 7 urządzeń treningowych).

Wasyl Mazur mówił także o działalności berdyczowskiego Urzędu Pracy i Obrony Cywilnej Ludności, w którego ewidencji na dzień 01.01.12 znajduje się 5402 inwalidów, a także o sytuacji w miejskim systemie ochrony zdrowia, przy tej okazji Mer przedstawił mieszkańcom osiedla nowego naczelnego lekarza Larysę Babikow. Mer poinformował, że w 2011 roku po raz pierwszy państwo przyznało pomoc finansową dla stacji pogotowia w sumie 55 tys. hrn. Przeprowadzono także remont kapitalny dachu bloku operacyjnego i otwarto oddział hemodializy (filię obwodową). Ze środków pochodzących od różnych darczyńców zakupiono nowy monitor kardiologiczny za 28,3 tys. hrywien. Dobiega także końca remont kapitalny pomieszczenia ambulatorium medycyny rodzinnej na Czerwiennej Górze (koszt prac ok. 300 tys. hrn.).

Po zakończeniu głównej części spotkania Mer wysłuchał pytań obecnych na sali mieszkańców, obiecując w najbliższym czasie w miarę możliwości pomóc w rozwiązaniu ich problemów. Opowiedział również o planach na przyszłość, wśród których na pierwszy plan wysuwa się kwestia zakończenia budowy stacji filtrów i rozpoczęcie budowy nowej oczyszczalni ścieków, która jest niezbędna dla miasta. Na ogół ludzie byli zadowoleni ze spotkania z merem, gdyż zapoznali się z sytuacją w Berdyczowie z «pierwszej ręki», nie tracąc czasu w długich kolejkach na korytarzu Urzędu Miasta.

P.S. Z punktu widzenia Mera w Berdyczowie nie jest najgorzej, lecz z punktu widzenia przeciętnego obywatela stan rzeczy wygląda inaczej. Nie ma przecież w mieście rzeczy podstawowej —- normalnej wody pitnej. Przy tym problemie wszystkie inne idą w kąt. Tutaj już nie zwraca się uwagi na to jak wygląda plac Październikowy i jakie remonty zostały wykonane w szkołach. Nie ma wody — nie ma życia. Ale nadzieja na lepsze jest nadal. I Mer wierzy w lepszą przyszłość Berdyczowa i zachęca do nadziei innych.

Larysa Wermińska

Podziel się linkiem:

Komentarze

Imię z nazwiskiem
Poczta z małpą
Komentarz
 
Яндекс.Метрика